کاربرد دستگاه نانو زتاسایزر در تولید محیط کشت سه بعدی

محققان دانشگاه کوئین مری با استفاده از دستگاه نانو زتاسایزر شرکت ملورن (Malvern Instruments) موفق به ارائه روشی برای تولید محیط کشت سه بعدی سلولی شدند.

زتاسایزر یکی از دستگاه‌های شرکت ملورن (Malvern Instruments) است که امکان توزیع اندازه ذرات و پتانسیل زتا را فراهم می‌کند. اخیراً یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کوئین مری موفق شدند از این دستگاه برای تولید محیط کشت سه بعدی استفاده کنند.
زتاسایزر که نوعی دستگاه DLS است با استفاده از پراش نور الکتروفورتیکی می‌تواند به محققان اجازه دهد تا برهمکنش الکترواستاتیکی میان پپتیدها و پروتئین‌ها را مطالعه کنند؛ این اندازه‌گیری برای توسعه محیط‌های کشت اهمیت زیادی دارد.
محققان با استفاده از محاسبات بار زیست‌مولکول‌ها که با دستگاه زتاسایزر انجام شده، موفق شدند فرآیندی برای تولید محیط کشت سلولی پیشرفته ارائه کنند. زتاسایزر مورد استفاده در این پروژه، یکی از دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه بین رشته‌ای در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه کوئین مری است. کریستلا مافینا، مسئول آزمایشگاه تعیین مشخصات، مسئولیت آموزش دستگاه‌ها و آزمون‌ها را به دانشجویان به عهده دارد. مافینا می‌گوید: «در این آزمایشگاه محققانی از رشته‌های مختلف نظیر زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و مهندسی فعالیت دارند که برای تحلیل کارهای خود از دستگاه نانو زتاسایزر استفاده می‌کنند.»
نانو زتاسایزر دستگاهی است که در آن چند قابلیت مختلف با هم ترکیب شده است. این دستگاه می‌تواند ابعاد ذرات در مقیاس نانومتری را بدست آورده و همچنین پتانسیل زتا و وزن مولکولی، تحرک پروتئین‌ها و تغییرات ویسکوزیته را نشان دهد. برای تعیین تغییرات ویسکوزیته از پراش نور پویا، برای تعیین پتانسیل زتا از تحرک میکروفورتیک و برای تعیین وزن مولکولی از پراش نور ساکن استفاده می‌شود.