به کارگیری نانوالیاف برای انتشار بهینه نور در LED

متخصصین دانشگاه سئول کره جنوبی موفق به ساخت یک لایه ی کامپوزیتی حاوی نانوالیاف پلی اکریلونیتریل، برای کنترل بهینه ی تابش نور در LED ها و OLED ها شدند.

تیمی متشکل از متخصصین دانشگاه سئول کره جنوبی موفق به ساخت یک لایه‌ی کامپوزیتی برای کنترل بهینه‌ی تابش نور در LED ها و OLED ها شدند. این لایه‌ی کامپوزیتی که نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل در آن جاسازی شده است منجر به انتشار نور در تمام جهات و توزیع نسبتاً یکنواخت نور می‌شود و به منظور کنترل نور در سامانه‌های نوری به کار گرفته می‌شود.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820 

ویژگی‌های نوری که از این لایه عبور می‌کند به شدت به قطر و سایر خصوصیات الیاف جاسازی شده در لایه وابسته است. بنابراین الیاف نانو می‌تواند در انواع متنوعی بسته به هدف همان ابزار نوری مشخص به کار گرفته شود.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

البته الیاف نانو به تنهایی برای چنین منظوری به کار گرفته نمی‌شود و به یک لایه‌ی پلیمری نیاز دارد تا به صورت مرکب بتواند در ابزارهای نوری استفاده شود. در میان پلیمرهای مختلف، SU-8 به عنوان پلیمری که در برابر نور مقاوم است و نیز قابلیت عبوردهی بالایی در بازه نور مرئی دارد به عنوان لایه‌ی ترکیب شونده با الیاف نانو انتخاب شد.

به منظور تهیه‌ی این کامپوزیت ابتدا محلول پلی‌اکریلونیتریل الکتروریسی می‌شود و سپس نانوالیاف جمع‌آوری شده روی یک بستر منتقل می‌شود سپس پوشش SU-8 روی این نانوالیاف قرار می‌گیرد. در نهایت این لایه کامپوزیتی در LED ها و OLED ها برای اهداف نوری خاص به کار گرفته می‌شوند.