نانوپیمایشگری برای تشخیص زودهنگام سرطان

محققان سنگاپوری با استفاده از نانوذرات طلا، موفق به ساخت پیمایشگری شدند که قادر است سلول‌های سرطانی را شناسایی نماید. این پیمایشگر به دلیل pH اسیدی سلول‌های سرطانی، نشر فلورسانس ایجاد نموده که به راحتی قابل مشاهده است. نتایج آزمون‌های انجام شده روی موش‌ها

پژوهشگران مؤسسه آاستار موفق به ساخت نانوذرات پلیمری هیبریدی شدند که در محیط اسیدی اطراف تومور سرطانی، نور منتشر می‌کند. این نانوپیمایشگر می‌تواند وجود ذرات کوچک تومور سرطانی را در بدن نشان دهد و برای تشخیص زودهنگام بیماری استفاده شود.
سلول‌های سرطانی دارای محیط اسیدی بوده به طوری که pH درون این سلول‌ها و در محیط اطراف آن‌ها اندکی کمتر از سلول‌های طبیعی است. این تفاوت، دستمایه پروژه‌های مختلفی شده که در آن محققان به دنبال ساخت پیمایشگرهایی برای شناسایی اسیدیته تومورها هستند.
در بیشتر این پیمایشگرها، اسیدیته فضای درون سلول مورد نظر است؛ بنابراین لازم است که پیمایشگر وارد سلول شود. اما مشکل اصلی در اینجا آن است که بتوان تفاوت میان pH سلول‌های سالم و تومور را به‌دست آورد.
بین لیو از محققان این پروژه می‌گوید: «هدف ما این است که روشی برای روشن کردن تومور در تصاویر گرفته شده از بدن ارائه نماییم.»
این گروه تحقیقاتی با خودآرایی نانوذرات طلا و نوعی پلیمر، موفق به ساخت پیمایشگری شدند که در سلول‌های سالم هیچ انتشار نوری نداشته اما با افزایش مقدار اسیدیته سلول و رسیدن به رقم تقریبی ۶٫۵، گروه‌های شیمیایی موجود در آن تغییر نموده و پیمایشگر نشر فلورسانس دارد.
این گروه تحقیقاتی برای اثبات عملکرد این پیمایشگر، از آن برای شناسایی سلول‌های سرطانی موجود در محیط کشت سلولی استفاده نمودند و در نهایت نشان دادند که زیر نور سفید، این پیمایشگر می‌تواند محل سلول‌های سرطان پستان موش را نشان دهد.
این گروه، پیمایشگر را به موش‌ها تزریق نموده و بعد از ۴ ساعت، به وضوح نشر فلورسانس را در محل تومور مشاهده نمودند. از آنجایی که این روش تشخیص، غیرمخرب است، بنابراین می‌توان از آن برای آزمون‌های انسانی استفاده نمود.
لیو می‌گوید: «این نانوپیمایشگر زیست‌سازگار، عاملی بسیار مهم در حوزه پزشکی است. ما قصد داریم اثرات این نانوپیمایشگر را روی بدن مورد بررسی قرار داده تا از غیرسمی بودن آن مطمئن شویم.»