تجزیه آلاینده‌های آلی آب و خاک با نانوکامپوزیت گرافنی

محققان هندی با استفاده از نانوذرات نقره و کامپوزیت گرافنی موفق به ارائه روشی شدند که با استفاده از نور مرئی می‌تواند ترکیبات آلاینده آلی خاک و آب را از بین ببرد.

برخی آلودگی‌های موجود در آب نظیر فیس‌فنول (BPA)، می‌تواند روی هورمون‌های بدن تأثیرگذار باشند. این آلاینده‌ها به طور معمول در محیط‌زیست وجود دارند. در راستای زدودن این آلودگی‌ها از آب و خاک، دانشمندان روش جدیدی ارائه نموده‌اند که در آن از نانوذرات و نور برای شکستن مولکول‌های آلوده کننده استفاده می‌شود. 
نیخی جانا و سوزانتا بونیا از مرکز مواد پیشرفته هند معتقداند که دسته‌ای از آلودگی‌ها دارای پتانسیل بالایی در تغییر رفتار غدد درون ریز هستند. این آلودگی‌ها می‌توانند رفتاری شبیه به هورمون‌های بدن را ایفا نموده و یا مانع از عملکرد این هورمون‌ها شوند. تداخل عملکرد هورمون‌ها می‌تواند به سلامت انسان آسیب وارد کرده و همچنین توانایی تولیدمثل را محدود نماید. این ترکیبات در حال حاضر در برخی محصولات صنعتی و وسایل خانگی وجود دارند. این مواد در خاک، آب و حتی شیر مادر شناسایی شده‌اند. محققان به دنبال استفاده از نور خورشید برای تجزیه این ترکیبات هستند تا در نهایت، خطر آن‌ها را به حداقل برسانند.
راهبردهایی که تاکنون برای این کار مورد استفاده قرار گرفته مبتنی بر پرتوفرابنفش است. این درحالی است که پرتوفرابنفش تنها ۵ درصد از نور خورشید را شامل می‌شود؛ در نتیجه، کارایی این روش‌ها بسیار پایین است. این گروه تحقیقاتی به دنبال ارائه روشی بودند که بتوان با استفاده از نور مرئی خورشید (۵۲ درصد از نور خورشید) این کار را انجام داد.
محققان برای این کار از یک کامپوزیت گرافنی استفاده کردند که پیش از این برای تجزیه رنگ‌ها با نور مرئی از آن استفاده می‌شود. این گروه تحقیقاتی نانوذرات نقره را به این کامپوزیت افزودند تا نقش آنتن جذب کننده نور مرئی را ایفا کند.
محققان این پروژه با استفاده از این نانوکامپوزیت جدید موفق به تجزیه سه دسته از ترکیبات آلاینده شدند: فنل، BPA و آترازین. این گروه نشان دادند که این روش برای از بین بردن آلودگی‌های آلی با نور مرئی بسیار عالی است.

نتایج این پژوهش در نشریه ACS منتشر شده‌است.