استفاده از نانوسیم برای تولید برگ مصنوعی

محققان سنگاپوری با استفاده از شبکه‌ای از نانوسیم‌ها موفق به ارائه روشی برای تولید ارزان قیمت سوخت هیدروژنی شدند. این روش قابلیت تولید انبوه را دارا بوده و نسبت به روش‌های قبلی به ادوات جانبی کمتری نیاز دارد.

سال‌هاست که دانشمندان به دنبال فناوری برگ مصنوعی هستند؛ روشی که در آن به تقلید از گیاهان، می‌توان سوخت هیدروژنی تولید کرد. برگ درخت با دریافت نور خورشید، آن را به صورتی از انرژی تبدیل می‌کند. اخیراً محققان مقاله‌ای در نشریه ACS Nano منتشرکرده‌اند که در آن سیستمی با امکان تولید انبوه با قیمت پایین برای تولید هیدروژن ارائه شده است.
پیدونگ یانگ، بین لیو و همکاران در این مقاله توضیحاتی درباره این سیستم ارائه کردند که در آن مولکول‌های آب در اثر تابش نور خورشید شکسته شده و هیدروژن تولید می‌شود. با این فناوری می‌توان پیل سوختی برای خودروهای برقی تولید کرد که به جای انتشار گاز دی‌اکسید کربن، آب تولید می‌کنند. در روش‌های فعلی برای تولید هیدروژن از جریان الکتریسیته استفاده می‌شود. برای تولید این جریان الکتریسیته به سوخت فسیلی نیاز است که در نهایت به انتشار گاز دی‌اکسید کربن می‌انجامد. در صورت شکستن مولکول آب با نور خورشید می‌توان سیستمی ارزان قیمت و پاکیزه برای تولید هیدروژن ارائه کرد که زیست‌سازگار بوده و امکان تأمین انرژی خانه‌ها را دارد.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از نانوسیم‌های نیمه‌هادی جاذب نور خورشید اقدام به ارائه این فناوری کردند. نانوسیم‌ها درون آب غوطه‌ور شده و در صورت تابش نورخورشید، هیدروژن تولید می‌کنند. محققان این پروژه معتقداند که با این روش می‌توان پیل سوختی را با هزینه کم به تولید انبوه رساند. هر چند هنوز چالشی در بخش افزایش کارایی این سیستم وجود دارد اما این روش برخلاف روش‌های مشابه نیاز به ادوات جانبی خاصی نبوده و کاملاً زیست‌سازگار است.