آزمایش موفقیت آمیز نانوذرات لیپیدی برضد عفونت هلیکوباکتری

اخیراً نانوذرات لیپیدی حاوی اسید لینولنیک برای درمان عفونت هلیکوباکتری روی موش‌ها آزمایش شده است. این نانوذرات غیرسمی اثربخشی بیشتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها داشته و هیچ‌گونه مقاومت دارویی ایجاد نمی‌کنند.

هلیکوباکتری نوعی باکتری است که منجر به زخم معده و سرطان می‌شود. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا موفق به ارائه نانوذرات درمانی شدند که حاوی اسید لینولنیک بوده و برای درمان عفونت این باکتری مناسب است. اسید لینولنیک یکی از اجزاء روغن‌های گیاهی است. این نانوذرات از نظر ایمنی خطری برای بدن نداشته و از آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد کارایی بالاتری دارند.
لیانگفانگ ژانگ از محققان این پروژه می‌گوید: «در حال حاضر روش درمان آنتی‌بیوتیک برای مبارزه با عفونت هلیکوباکتری با چالش مقاومت آنتی‌بیوتیک روبرو است. هدف ما از این پروژه آن است که نانوذراتی ارائه کنیم که بتواند در شرایط بسیار خشن معده دوام آورده و این باکتری را از بین برده و همچنین مقاومت دارویی ایجاد نکند.»
این نانوذرات از جنس چربی بوده که امکان حمل اسید لینولینک را داراست. زمانی که این نانوذرات با هلیکوباکتری روبرو می‌شود، با دیواره سلولی آن جوش خورده و در نهایت محتویات خود را که اسید لینولنیک است وارد باکتری می‌کند. این اسید می‌تواند غشاء سلولی باکتری را از بین برده و باکتری را نابود کند.
ژانگ و همکارانش این نانوذرات را با مولکول‌های فلورسانس برچسب زده و آن را وارد بدن موش‌ها کردند. مشاهدات آن‌ها نشان می‌دهد که این نانوذرات درون معده موش پخش شده و در آنجا به انتظار باکتری‌ها می‌مانند. نتایج نشان می‌دهد که این نانوذرات نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها اثربخشی بیشتری دارند. از سوی دیگر ترکیبات مورد استفاده در این نانوذرات غیرسمی بوده و هیچ مقاومت دارویی ایجاد نمی‌کنند.
ژانگ می‌گوید: «این اولین گام به سوی تأیید ایمنی و اثربخشی درمان با این نانوذرات است. ما با این روش مانع از گسترش باکتری در سیستم گوارشی شدیم و در حال حاضر روی بهبود عملکرد آن کار می‌کنیم تا پایداری و اثربخشی آن را افزایش دهیم.»