اسکنر مبتنی بر گرافن برای بررسی آثار هنری

محققان با استفاده از گرافن، اسکنری ساختند که می‌تواند جنبه‌های ناشناخته و پنهان آثار هنری و باستانی را مشخص کند. این اسکنر مکمل روش‌های موجود نظیر اشعه ایکس و مادون قرمز است.

یک گروه تحقیقاتی با استفاده از گرافن موفق به ساخت اسکنری شدند که می‌توان با استفاده از آن جنبه‌های ناشناخته آثار هنری را مشاهده کرد. با این ابزار امکان مشاهده تصاویر پنهان و الگوهای نامشخص در آثار هنری که قرن‌هاست از دیدگان پنهان است، وجود دارد.
خاویر گوتیرز از محققان این پروژه می‌گوید: «این اسکنرها به ما اجازه می‌دهند طرح اولیه کشیده شده روی صفحه را ببینیم. همچنین اگر روی یک سطح طرحی کشیده شده باشد و بعد روی آن مجددا نقاشی شده باشد نیز با این اسکنر قابل تفکیک است.»
در این پروژه چند مؤسسه تحقیقاتی از ۵ کشور اروپایی شرکت دارند. با این اسکنر می‌توان فهمید که از چه نوع قلمویی برای نقاشی استفاده شده است. این دستگاه با ارائه اطلاعات جدید می‌تواند پنجره‌ای جدید به سوی آثار هنری باز کند.
لورنس فاندر ماتن، از دانشگاه صنعتی دلفت، می‌گوید: «این اسکنر ممکن است بتواند نشان دهد که یک نقاشی چگونه کشیده شده است که این امر از نقطه نظر تاریخی اهمیت بسیاری دارد، زیرا به ما می‌گوید که نقاش‌ چگونه کار می‌کرده است. از این اطلاعات می‌توان برای دست یافتن به شرایط بهینه نگهداری آثار نیز استفاده کرد.»
این اسکنر گرافنی بدون این که آسیبی به آثار هنری وارد کند می‌تواند مواد مورد استفاده در نقاشی‌ها را مورد بازبینی قرار دهد. در ساخت این دستگاه از نشر دهنده و گیرنده گرافنی استفاده شده است که می‌تواند در فضایی به ابعاد دو متر مربع به حرکت در آمده و جسم مورد نظر را اسکن کند. در پاسخ به این سوال که آیا این اسکنر جایگزین روش‌های فعلی نظیر تابش اشعه ایکس، فرابنفش و مادون قرمز می‌شود یا خیر، یکی از محققان این پروژه چنین پاسخ می‌دهد: « هر محدوده فرکانسی، قابلیت و محدودیت‌های خود را دارد و می‌تواند تا لایه‌های مشخصی از نمونه نفوذ کند. بنابراین هر روش اطلاعات خاص خود را ارائه کرده که مکمل روش‌های دیگر است.»
گرافن به دانشمندان امکان می‌دهد تا فرکانس‌هایی در محدوده تراهرتز ایجاد کنند که از مادون قرمز پایین‌تر بوده اما از فرکانس تلفن‌های همراه بالاتر است. بنابراین خلاء موجود میان این دو محدوده فرکانسی با این روش پر می‌شود.