مجله علمی- پژوهشی «نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی» منتشر شد

مجله علمی- پژوهشی “نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در زمینه کاربردهای فناوری نانو در شیمی، نانوشیمی، فیزیک، نانوفیزیک، الکترونیک، نانوالکترونیک، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و سایر مباحث مرتبط با فناوری نانو ‏ آغاز به کار ک

مجله علمی- پژوهشی “نانو ساختارهای اپتوالکترونیکی” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در زمینه کاربردهای فناوری نانو در شیمی، نانوشیمی، فیزیک، نانوفیزیک، الکترونیک، نانوالکترونیک، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و سایر مباحث مرتبط با فناوری نانو ‏ آغاز به کار کرد.

این مجله طبق مجوز شماره ۶۰۲۴۶//ص/۹۳ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ با سردبیری دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی و با بهره‌گیری از اساتید دانشگاه‌های تربیت مدرس تهران، اصفهان، شیراز، صنعتی شیراز و سایر دانشگاه‌ها و موسسات علمی پژوهشی معتبر آماده دریافت و انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققین محترم در زمینه‌های تخصصی مرتبط با فناوری نانو از جمله شیمی، نانوشیمی، فیزیک، نانوفیزیک، الکترونیک، نانوالکترونیک، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و … است.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله از طریق سامانه الکترونیکی مجله اقدام نمایند.

شایان ذکر است تمامی مراحل دریافت مقاله، داوری، پذیرش و سایر مکاتبات مربوطه از طریق همین سامانه انجام می‌پذیرد.