حسگر لایه‌نازک سنجش قند خون

محققان دانشگاه ساندیگو موفق به ساخت حسگر لایه‌نازکی شدند که بدون ایجاد درد و خارش روی پوست، می‌تواند مقدار گلوکز خون را مشخص کند. این حسگر همانند یک برچسب روی سطح پوست قرار می‌گیرد.

پژوهشگران موفق به ساخت حسگر لایه‌نازکی شدند که می‌تواند روی پوست دست چسبیده و سطح گلوکز خون را رصد کند. این حسگر لایه‌نازک بسیار منعطف بوده و همانند خالکوبی روی پوست دست باقی می‌ماند. این حسگر می‌تواند درد ناشی از سوراخ شدن پوست در حین آزمایش خون برای سنجش سطح کلوگز را حذف کند. 
ژوزف وانگ و همکارانش می‌گویند که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از بیماری دیابت رنج می‌برند. برخی از این بیماران مجبور هستند تا به صورت مداوم سطح قند خون را آزمایش کنند تا بتوانند بیماری را مدیریت کنند. برای انجام آزمایش قند خون، باید با یک سوزن نوک انگشت را سوراخ کرد که بسیار دردناک است. این مشکل موجب شده تا عده‌ای از انجام آزمایش خون به صورت مداوم صرف‌نظر کنند. حسگری نیز به صورت باند وجود دارد که دور مچ دست قرار می‌گیرد که موجب خارش می‌شود.
از این رو محققان به دنبال ابزاری قابل پوشیدن بودند تا بتواند بدون ایجاد خارش، سطح گلوکز خون را اندازه‌گیری کند. این حسگر جدید می‌تواند سیالات زیرپوست را مورد کاوش قرار داده و با استفاده از زیست‌حسگری الکتروشیمیایی مقدار قند خون را مشخص کند. نتایج آزمایش‌های انجام شده روی چند داوطلب نشان داده است که دقت این روش بسیار بالا است.

نتایج این پژوهش در نشریه Analytical Chemistry منتشر شده است.