گامی مؤثر به سوی تولید انبوه گرافن

محققان هلندی بعد از سه سال تحقیق روی رشد گرافن روی زیرلایه اکسید مس، موفق به ارائه روشی برای تولید انبوه گرافن شدند.

گرافن به دلیل خواص منحصر به فرد خود می‌تواند برای ساخت کامپیوترها و حسگرهای سریع مورد استفاده قرار گیرد، به همین دلیل به آن ماده جادویی گفته می‌شود. تولید انبوه گرافن همیشه با چالش‌هایی روبرو بوده است. محققان دانشگاه گرونینگن اخیراً مقاله‌ای در نشریه Nano Letters منتشر کرده‌اند که می‌تواند به هموارتر شدن مسیر تولید انبوه گرافن کمک کند.
استفان گوتاردی از محققان این پروژه می‌گوید: «یافتن زیرلایه مناسب برای گرافن همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ زیرلایه‌ای که هم خواص گرافن را حفظ کند و هم امکان تولید انبوه آن را فراهم نماید. در روش CVD، با تبخیر متان و لایه‌نشانی آن روی زیرلایه‌ای که خاصیت کاتالیستی دارد، می‌توان گرافن تولید کرد. در این روش از فلزات عناصر واسطه به عنوان زیرلایه استفاده می‌شود، اما این فلزات با گرافن واکنش داده و موجب تغییر برخی خواص آن می‌شوند.»
برای این که این ویژگی‌های منحصر به فرد دست‌نخورده باقی بمانند، باید بعد از رشد گرافن روی فلزات واسطه، آن‌ها را به زیرلایه دیگری منتقل کرد تا برهمکنش میان زیرلایه و گرافن انجام نشود. اما این کار موجب سوختن گرافن می‌شود. گاهی نیز موجب بروز نقص‌های ساختاری در آن می‌شود. با این وجود برخی محققان سعی می‌کنند تا رشد گرافن روی فلزات واسطه را بهبود دهند که این کار عموماً با استفاده از فویل مس انجام می‌شود.
مایک استور از محققان این پروژه می‌گوید: «زمانی که ما روی نمونه‌های گرافن رشد یافته بروی مس تحقیق کردیم، به نکات عجیبی برخوردیم. مشاهدات ما حاکی از آن بود که روی سطح مس اندکی اکسید مس وجود دارد. گرافنی که روی اکسید مس رشد کرده بود از شرایط بسیار خوبی برخوردار بود و از آنجایی که اکسیدهای فلزی برهمکنشی با گرافن ندارند در نتیجه خواص آن را تغییر نمی‌دهند. این یافته‌ جالب توجه اهمیت زیادی دارد.»
 محققان طی سه سال گذشته این موضوع را  بررسی کردند و موفق به رشد گرافن روی فویل‌های اکسید مس شدند. این دستاورد محققان می‌تواند مسیر تولید انبوه گرافن را هموارتر کند.