مجله Nanomedicine Research Journal

انتشارات انجمن نانو فناوری پزشکی ایران به تازگی مجله‌ای تحت عنوان “Nanomedicine Research Journal” را معرفی کرده و آماده بررسی و انتشار مقالات در تمامی حوزه‌های مرتبط با نانوپزشکی است.

اولین شماره این مجله قرار است در جولای ۲۰۱۵ منتشر شود. کلیه مقالات نانوپزشکی و مرتبط به نانوپزشکی که در بخش اطلاعات مجله به طور کامل ذکر شده است، قابل ارسال و بررسی هستند. لذا از کلیه محققین، اساتید و دانشجویان که در این حوزه و نیز حوزه‌های مرتبط مشغول به فعالیت هستند، جهت ارسال مقالات خود به این مجله دعوت به عمل می‌آورد.

توجه: برای مقالاتی که برای این مجله ارسال میگردد، هیچگونه هزینه‌ای بابت داوری مقالات و انتشار آن دریافت نمی‌شود.

گفتنی است مقالاتی که در این مجله منتشر شوند، در وب سایت‌های معتبری از جمله Google Scholar و
DOAJ, Directory of Open Access Journals نمایه خواهند شد.

شایان ذکر است‏، براساس آئین نامه ستاد نانو، در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات داخلی با عنوان نانو و تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعلق می‌گیرد.