هشتمین نشست کارگروه تخصصی میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)

هشتمین نشست کارگروه تخصصی میکروسکوپ پروب روبشی (SPM)، چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳ در محل آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو این کارگروه برگزار شد.

در این نشست ۶ ساعته، ابتدا دکتر مختاری، رئیس اداره آموزش و پژوهش دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، به معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی پرداخت و ضمن بیان اهم فعالیت دستگاه‌ها و کاربردهای آن، گزارشی از عملکرد آزمایشگاه جامع در حوزه فناوری نانو ارایه کرد.

در ادامه مهندس حامد دارابی، کارشناس شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، راهبردهای شبکه برای فعالیت کارگروه‌های تخصصی را برای اعضاء شرح داده و گزارشی از فعالیت‌های شبکه آزمایشگاهی نانو ارائه کرد. همچنین توضیحاتی در خصوص حمایت‌های جدید شبکه در راستای افزایش انگیزه و پویایی حرکت کارگروه‌ها بیان نمود.
 
در ادامه مهندس مریم خسروی، کارشناس آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، به بیان نکات آموزشی و کاربردی در رابطه با روش‌های آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج در میکروسکوپ‌ نیروی اتمی (AFM) و کاربردهای دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخت.

در قسمت بعدی برنامه، مهندس هادیان، کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مباحثی را در خصوص بررسی اثرهای ناخواسته در میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) ارایه کرده و به نکات مهم و کاربردی در رابطه با این موضوع اشاره کرد.

سپس مهندس صادق حسنی، مدیر کارگروه‌های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، به مرور برنامه­‌ها، اهداف و فعالیت‌های کارگروه‌ spm پرداخت. وی همچنین آماری در خصوص مقاله‌ها، استانداردها و کتاب‌های انتشار یافته توسط اعضاء کارگروه تخصصی spm ارائه داد.
 
در بخش بعدی این جلسه، اعضاء کارگروه به بحث آزاد پرداخته و پیشنهادهایی برای ادامه فعالیت‌های کارگروه مطرح کردند که مورد استقبال دبیر کارگروه و دیگر اعضاء قرار گرفت.

بازدید از تجهیزات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی شهید بهشتی پایان بخش برنامه‌های این نشست بود. در این بخش توضیحاتی در مورد عملکرد دستگاه‌ها و نحوه کاربرد آن‌ها، توسط کارشناسان این آزمایشگاه، ارائه شد.

گفتنی است آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از آزمایشگاه‌های مجهز و فعال شبکه است که در حوزه‌های آنالیز و شناسایی مواد دارویی، تصویربرداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی، ژنتیک و کشت سلولی فعالیت می‌کند.