کرمان: اندازه‌گیری همزمان چندین گونه‌ی دارویی به کمک نانوحسگرها

محققان دانشگاهی موفق به ساخت نانوحسگری شده‌اند که قادر است به صورت همزمان چندین گونه‌ی دارویی را اندازه‌گیری کند. این نانوحسگر به روشی ساده و با استفاده از مواد ارزان تهیه شده است. نتایج این طرح در صنایع غذایی و دارویی قابل استفاده خواهد بود.

دوپامین، ملاتونین، متیونین و کافئین مواد دارویی یا غذایی هستند که اندازه گیری همزمان آن‌ها بر روی الکترودهای معمول مانند طلا، پلاتین و یا گرافیت امکان پذیر نیست. لذا ساخت حسگری که بتواند این گونه‌ها را به صورت همزمان تعیین نماید از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته‌ی دکتر هادی بیت الهی، در این پژوهش، نانوحسگری ساخته شده که امکان اندازه‌گیری همزمان این گونه‌ها را در نمونه‌های حقیقی فراهم نموده است.
این حسگر می‌تواند در اندازه‌گیری همزمان و انفرادی دوپامین، ملاتونین، متیونین و کافئین ،در مراکز تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: «برای این منظور نانوحسگری الکتروشیمیایی بر پایه‌ی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانومیله‌های اکسید روی و اصلاحگر شیمیایی مناسب ساخته شده است. استفاده از نانومیله‌های اکسید‌روی به دلیل خواص منحصر به فرد آن، نظیر نسبت سطح به حجم بالا و رسانایی الکتریکی مناسب باعث افزایش حساسیت روش و بهبود حدتشخیص شده است.»
به گفته‌ی این محقق، سایر مزایای نانوحسگر ساخته شده را می‌توان سادگی و سرعت ساخت مناسب، حد تشخیص پایین و قابلیت استفاده‌ی مجدد برشمرد.
نانو حسگر مذکور با ترکیب نمودن پودر گرافیت، نانو میله‌های اکسید روی، اصلاحگر و روغن پارافین ساخته شده است و با روش‌هایی مانند SEM مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این کار تحقیقاتی حاصل تلاش‌های دکتر هادی بیت الهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دکتر علی مصطفوی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید با هنر کرمان، و الهه ملا اکبری، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه دانشگاه شهید با هنر کرمان، است. نتایج این پژوهش در مجله‌ی Sensors and Actuators B: Chemical (جلد ۲۰۸، شماره ۱، سال ۲۰۱۵، صفحات ۱۹۵ تا ۲۰۳) به چاپ رسیده است.