نانوچاپگر سه بعدی با توانایی تولید ساختار سه سانتی‌متری

یک شرکت آلمانی موفق به ساخت چاپگر سه بعدی شده است که قادر به تولید ساختارهای سه بعدی با قدرت تفکیک کمتر از ۱۰۰ نانومتر است. این چاپگر می‌تواند اشکالی به بزرگی سه سانتی‌متر ایجاد کند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

شرکت تترا (TETRA) موفق به ساخت چاپگری شده است که می‌تواند طیف وسیعی از اجسام، از نانومتری تا سانتی‌متری، را ایجاد کند.
پیش از این بهترین چاپگر ساخته شده، محدودیت ارتفاع چند میلیمتری را در چاپ ساختارها داشت. اما این چاپگر موفق به افزایش سه برابری ابعاد و رسیدن به محدوده سه سانتی‌متر شده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.
روش استفاده شده در این چاپگر، پلیمریزاسیون دو فوتونی که یک فرآیند لیتوگرافی است و در آن از یک لیزر پالسی بسیار کوتاه برای اتصال مونومرهای حساس به نور موجود در فاز سیال استفاده می‌شود. تابش لیزر موجب پخته شدن ماده و ایجاد ساختار مورد نظر می‌شود.
این چاپگر دارای قدرت تفکیک کمتر از ۱۰۰ نانومتر است و از آن می‌توان در حوزه‌هایی نظیر پزشکی و مهندسی بافت استفاده کرد.