شماره جدید جلد دوم Nanomedicine Journal منتشر شد

دومین شماره از جلد دوم (Winter 2015) فصلنامه انگلیسی زبان Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شد.

در حال حاضر تحقیقات زیادی در زمینه‌های کاربرد فناوری نانو در پزشکی ، داروسازی و علوم پایه در کشور در حال انجام است‏، از اینرو انتشار مجله‌ای تخصصی برای انتشار این دسته از مقالات کمک بزرگی به پیشرفت این علم در کشور خواهد کرد.

این فصلنامه به همت مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به سردبیری دکتر محمد رمضانی منتشر می‌شود.

مجله Nanomedicine Journal تاکنون توانسته است علاوه بر کسب امتیاز علمی، پژوهشی از کمیسیون نشریات وزرات بهداشت، در پایگاه‌هایChemical Abstract, ISC (Islamic World Science Citation Database) , DOAJ, EBSCO, Magiran, , Google Scholar ,MJL (medical-journals-links) وIranMedex  نیز نمایه شود.

فهرست مقالات این مجله و نسخه الکترونیکی آن از طریق پایگاه اینترنتی نشریه قابل دریافت است. محققان و پژوهشگران می‌توانند برای آگاهی از شرایط ارسال مقاله به بخش راهنمای ارسال مقالات سایت مزبور مراجعه نمایند.