برگزاری ۸ کارگاه تخصصی-دستگاهی در سومین نمایشگاه ساخت ایران

در سومین نمایشگاه ساخت ایران، با هدف معرفی و آموزش برخی دستگاه‌های تخصصی -آزمایشگاهی، ۸ کارگاه برگزار می‌شود.

اولین گارگاه با عنوان «کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)» برگزار و مباحثی چون اجزای تشکیل‌دهنده دستگاه، کاربردهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، فاز متحرک، خواص حلال‌ها، امتزاج‌پذیری، گزینش‌پذیری و قطبیت حلال، بافرها، ستون‌ها، خواص مواد پر کننده ستون، اصلاح شیمیایی مواد پر کننده، مراقبت از ستون، آشکارسازها، آشکارساز UV، آشکارساز ضریب شکست، آشکارساز فلوئورسانی، انواع شیوه‌های کروماتوگرافی، کروماتوگرافی فاز معکوس، کروماتوگرافی فاز نرمال، کروماتوگرافی تبادل یونی، کروماتوگرافی اندازه طردی، کروماتوگرافی میل ترکیبی، کروماتوگرافی ترکیبات کایرال و مشکلات پیش‌آمده و شیوه‌های رفع آن توسط دکتر مریم یوسفی به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

دومین کارگاه روز اول «کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC/MS)» بود که مهندس نادری مباحثی چون تئوری کروماتوگرافی، معرفی اجزاء دستگاه GCگاز حامل، محفظه تزریق، ستون و آشکارساز، تئوری دستگاه GC-MS، معرفی اجزاء MS : حد واسط‌های مختلف، سیستم خلاء و پمپ‌ها، محفظه یونش و روش‌های یونش (EI و CI)، آنالایزرهای جرمی (Quadrupole)، تنظیم پارامترهای دستگاهی و نحوه پردازش داده‌ها و معرفی کاربردهای کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی را برای شرکت کنندگان تشریح نمود.

کارگاه «آشنایی با دستگاه پراش سنج اشعه ایکس (XRD)» در صبح روز دوم برپایی نمایشگاه برگزار شد و مباحثی چون مبانی تولید و خواص پرتو X، استفاده از پرتو X در بلورشناسی، آشنایی با اجزاء دستگاه XRD، آماده سازی نمونه، آشنایی با نرم افزارهای مربوطه، تفسیر طیف حاصله و کاربردهای پراش سنج اشعه ایکس توسط خانم مهندس علی آموزش داده شد.

کارگاه «کاربرد FESEM در شناسایی نانومواد» نیز توسط دکتر سیروس زمانی تدریس و سرفصل‌هایی چون مقدمه‌ای برمیکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، فناوری‌های جدید درمیکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدانی، آنالیز و مشخصه‌یابی نانومواد بامیکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدانی و تکنیک‌های مورداستفاده درمشاهده نانوساختارها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدان ارائه شد.

کارگاه‌ آموزشی «آشنایی با دستگاه طیف‌سنج‌ مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IR و کاربردهای آن» نیز در سومین روز برگزاری نمایشگاه با بیان موضوعاتی چون معرفی دستگاه، تئوری و اساس کار، روش کار با دستگاه، آماده‌سازی نمونه‌ها و تحلیل داده‌ها توسط مهندس محمودپور برگزارشد.

لازم به ذکر است در روز پایانی نمایشگاه نیز دو کارگاه با عنوان‌های «روش‌های آنالیزحرارتی» و «اصول وکاربردطیف سنجی UV-Vis (تئوری وعملی)» برگزار خواهد شد.