افزایش روان‌سازی با افزودن نانوکره‌های کربنی به روغن موتور

محققان با افزودن نانوکره‌های کربنی به روغن موتور، اصطکاک قطعات موتور را ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش دادند. افزودن این نانوساختار تغییری در ویسکوزینه روغن موتور ایجاد نمی‌کند.

پژوهشگران دانشگاه پوردو نشان دادند که افزودن مقدار کمی نانوکره‌های کربنی به روغن موتور می‌تواند اصطکاک آنها را کاهش داده و میزان خستگی موتور را تا ۲۵ درصد کاهش دهد. با این کار مصرف سوخت در موتور به شدت کاهش می‌یابد.
این گروه تحقیقاتی همچنین نشان دادند که چگونه می‌توان این نانوکره‌ها را به تولید انبوه رساند. پیش از این برای تولید این نانوکره‌ها از اولتراسونیک استفاده می‌شد اما این گروه روش کاراتری برای این کار ارائه کردند.
ویلاس پل از محققان این پروژه می‌گوید: « این نانوکره‌ها بیش از ۱۰ سال است که توسط دانشمندان شناخته شده است. تولید آنها به صورت معمول ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد. ما موفق به ارائه روشی شدیم که در مدت ۵ دقیقه این نانوکره‌ها را تولید کنیم.»
این کره‌ها بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر قطر دارند که ابعاد آنها متناسب با زبری قطعات داخل موتور است. بنابراین این کره‌ها می‌توانند فرو رفتگی‌های داخل موتور را پر کرده و میزان اصطکاک را به حداقل برسانند. نتایج تست‌های انجام شده روی این افزودنی نشان می‌دهد که افزودن ۳ درصد وزنی از این نانوکره‌ها می‌تواند اصطکاک را بین ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهد.
فرشید صادقی از محققان این پروژه می‌گوید: « کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی اصطکاک یک دستاورد بسیار قابل توجه است. بسیاری از صنایع به دنبال کاهش اصطکاک هستند که برای این کار از روان‌سازها استفاده می‌کنند. کاهش اصطکاک می‌تواند به بهبود مصرف سوخت کمک کند.»
نتایج یافته‌های محققان نشان داد که افزودن این نانوکره‌ها هیچ تاثیری روی ویسکوزیته روغن نمی‌گذارد. افزایش ویسکوزیته برای عملکرد بهتر قطعات خوب نیست چرا که روانی روغن را کاهش می‌دهد.
برای تولید این نانوکره‌ها محققان از ترکیب فرمالدهید و رسورسینول استفاده کردند. با اولتراسونیک حباب‌های گازی تشکیل شده که انفجار آنها گرمایی ایجاد می‌کند که منجر به تولید ذرات پلیمری می شود. این ذرات با قرار گرفتن در کوره در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد کاملا صاف می‌شوند.