نانوحسگر گازی با حساسیت یک در تریلیون

شرکت ویپورسنس اخیراً با استفاده از نانوالیاف پوشش‌دار موفق به ساخت حسگری برای شناسایی مقادیر بسیار کم گازها شده‌است. این نانوحسگر می‌تواند بخارهای گازی را در غلظت یک در تریلیون شناسایی کند.

ویپورسنس (Vaporsens™) اعلام کرد که این شرکت موفق به ساخت شناساگری برای تشخیص بخارات مواد شیمیایی شده‌است. این بینی الکترونیکی حساسیت بالایی دارد به طوری که بخارها را در غلظت یک در تریلیون شناسایی می‌کند. بن رولینز، مدیرعامل شرکت ویپورسنس، می‌گوید: «ما روی ساخت حسگر قابل حملی کار می‌کنیم که قادر به آنالیز مقادیر بسیار کمی از بخارهای شیمیایی با سرعت و حساسیت بالا است.»
این ابزار کاربردهای متعددی دارد: برای مثال، این حسگر برای صنعت نوشابه‌سازی مناسب است. در حال حاضر هزینه بالایی برای بررسی درب بطری‌های نوشیدنی می‌شود تا مانع از هرگونه نشت گاز از این بطری‌ها شوند. این حسگر می‌تواند در زمانی کمتر از یک دقیقه این کار را انجام دهد. از دیگر کاربردهای این ابزار، شناسایی قاچاق دارو، تشخیص گازهای خطرناک و منفجره، نشت آمونیاک، کنترل فرایند تولید و نگهداری موادغذایی و کنترل کیفی تمام فرآیندهای تولیدی است.
برای ساخت این شناساگر از نانوالیاف رسانای الکتریکی دارای پوشش استفاده شده‌است. این نانوالیاف پوشش‌دار، ساختار متخلخلی را تشکیل می‌دهد که قادر به جذب مولکول‌های هدف است. با جذب مولکول‌های هدف، نانوالیاف یا به آن‌هاالکترون داده یا از آن‌ها الکترون جذب می‌کنند. بنابراین، افزایش یا کاهش جریان، عامل شناسایی گاز خواهد بود.
این نانوالیاف با استفاده از خودآرایی مولکول‌های پرلین تتراکربوکسیلیک دی‌ایمید به‌دست می‌آید که مولکول‌های جانبی آن به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند مولکو‌ل‌های هدف را شناسایی کنند. سنتز این نانوالیاف توسط لینگ ژانگ از دانشگاه یوتا انجام شده‌است که ابداع کننده این فناوری است.
پریلین به‌عنوان واحد سازنده الیاف است؛ دلیل این امر، خواص ایده‌آل آن برای حسگر است. الیاف خودآرایی داده شده دارای سایت‌های جذب متعددی هستند که موجب افزایش حساسیت می‌شوند. گروه‌های جانبی پریلین می‌تواند به‌گونه‌ای تعیین شود که نسبت به یک ماده ویژه حساسیت داشته باشد.