نانوحامل حاوی RNA برای ترمیم و التیام سریع زخم‌ها

محققان با استفاده از نوعی RNA و ساخت نانوحاملی موفق به ارائه روشی برای درمان سریع زخم‌ها ارائه کردند. این روش می‌تواند سرعت ترمیم و التیام زخم‌ها را دو برابر افزایش دهد.

محققان دانشگاه یشیوا روشی برای درمان زخم ارائه کردند که می‌تواند ترمیم زخم را با سرعتی دو برابر بیشتر از روش‌های معمولی انجام دهد.
دیوید شارپ از محققان این پروژه می‌گوید: «ما از نانوذرات برای درمان زخم‌ها با سرعت بالا استفاده کردیم. با این روش می‌توان زخم‌های حاصل از سوختگی، بریدگی، جراحی و زخم‌های مزمن پوستی را درمان کرد.»
شارپ و همکارانش دریافتند که انزیمی موسوم به (fingetin-like 2 FL2) می‌تواند سرعت حرکت سلول‌های پوست را به بخش داخل زخم کاهش دهد، این کار موجب کند شدن ترمیم و التیام زخم می‌شود. نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش مقدار این آنزیم، سرعت حرکت سلول‌ها به سوی زخم افزایش می‌یابد. این گروه، دارویی برای جلوگیری از تولید این آنزیم ارائه کرده و آن را درون نانوحامل‌هایی قرار دادند. استفاده از این نانوذرات حامل دارو موجب تسریع ترمیم زخم شد.
دیوید شارپ و همکارانش به بررسی تأثیر این آنزیم روی توسعه سلول‌ها پرداختند. برای درک بهتر نقش این آنزیم، محققان فعالیت FL2 را روی سلول‌های انسانی کشت یافته در محیط آزمایشگاهی بررسی کردند. زمانی که این سلول‌ها در آرایه استاندارد قرار داده شدند، با سرعت عجیبی شروع به حرکت کردند. در واقع این نتایج نشان داد که اگر بتوان مانع از کار این آنزیم شد، آنگاه می‌توان فرآیند ترمیم زخم را تسریع کرد.
این گروه تحقیقاتی اقدام به ساخت RNA ویژه‌ای برای خاموش کردن FL2 کردند. این RNA با چسبیدن به RNA پیغامبر، از تولید آنزیم مورد نظر جلوگیری کرد. از آنجایی که این RNA نمی‌تواند به راحتی وارد سلول شود، از یک نانوحامل برای رساندن RNA به محل مورد نظر استفاده شد. این گروه برای آزمودن این نانوحامل، از آن برای درمان پوست خوک استفاده کردند، پوست خوک شباهت زیادی به پوست انسان دارد.
نتایج این روش در نشریه Journal of Investigative Dermatology منتشر شده‌است.