استفاده از نانوذرات آهن برای از بین بردن سرطان پوست

محققان نشان دادند که با استفاده از نانوذرات آهن و اعمال میدان مغناطیسی می‌توان دمای تومور را در بدن به ۴۳ درجه رساند؛ در این دما سیستم ایمنی بدن برعلیه سلول‌های سرطانی فعال می‌شود.

پژوهشگران مرکز سرطان نوریس کاتن روشی یافتند که با استفاده از آن می‌توان سیستم ایمنی بدن را برعلیه سلول‌های سرطانی تحریک کرد. این گروه تحقیقاتی دریافتند که در یک دمای مشخص، سیستم ایمنی بدن در برابر فعالیت‌های سلول‌های سرطانی مقاومت نشان می‌دهد. 
فیرینگ از محققان این پروژه می‌گوید: «درمان با استفاده از گرما، پیش از جراحی و زدودن تومور، اثرات بسیار موثری در فرآیند بهبود بیماری دارد. استفاده از گرما می‌تواند پاسخ ایمنی بدن را تقویت کرده و مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی شود.»
در میان روش‌های مختلف درمان سرطان، ایمنی‌درمانی یک روش مکمل محسوب می‌شود. سیستم ایمنی بدن می‌تواند سلول‌های کوچک سرطانی را شناسایی کرده و آن‌ها را از بین ببرد. با بزرگ شدن سلول‌های سرطانی، این سلول‌ها در برابر رفتار ضدسرطانی بدن مقاومت نشان می‌دهند. اخیراً دانشمندان دریافته‌اند که چگونه می‌توان بر این مشکل غلبه کنند. محققان نشان دادند که نوعی نانوذرات مغناطیسی می‌تواند تومور سرطانی را در موش‌ها از بین ببرد. این گروه تحقیقاتی نانوذرات اکسید‌آهن را به تومور تزریق کرده و به آن میدان مغناطیسی اعمال کردند. با این کار، تومور تا دمای مشخصی گرم و در نهایت موجب از بین رفتن تومور سرطانی شد.
گرم کردن تومور سرطانی با روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است اما باید تومور تا دمای مشخصی گرم شود که سیستم ایمنی بدن برعلیه تومور فعال شود. نتایج کار محققان نشان داد که دمای ۴۳ درجه سانتیگراد برای فعال کردن سیستم ایمنی بر علیه تومور مناسب است.
این گروه از این روش برای درمان تومور سرطان پوست در سگ استفاده کردند. از آنجایی که این نوع سرطان در سگ کشنده است در صورت موفقیت این روش می‌توان از آن برای انسان نیز استفاده کرد. 

این گروه نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان Local Hyperthermia Treatment of Tumors Induces CD8+ T Cell-Mediated Resistance Against Distal and Secondary Tumors در نشریه Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine منتشر کردند.