استفاده از نانوسیم نقره در ساخت نانوژنراتور انعطاف‌پذیر

محققان کره‌ای با استفاده از نانوسیم نقره، موفق به ساخت نانوژنراتور انعطاف‌پذیری شدند که با استفاده از خاصیت پیزوالکتریک، ۴ ولت انرژی تولید می‌کند.

پژوهشگران مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته کره (KAIST) موفق به ارائه نانوژنراتور انعطاف‌پذیری شدند که قادر است حرکت بدن را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.
الکترونیک انعطاف‌پذیر در حال نزدیک شدن به مرحله تجاری‌سازی است. در برخی ادوات انعطاف پذیر، الاستیسیته بسیار مهم است. برای مثال در پوست الکترونیکی و ادوات زیست‌پزشکی قابل پوشیدن، کشیده شدن بسیار مهم بوده و قطعات باید به جهت‌های مختلف خم شوند؛ بنابراین باید این ادوات از ترکیباتی ساخته شوند که بتوانند در برابر این خمش‌ها مقاومت کنند.
اخیراً محققان کره‌ای موفق به ساخت ژنراتوری از جنس نانوسیم‌های نقره شدند که انعطاف‌پذیر بوده و می‌تواند از حرکت جنبشی، انرژی الکتریکی ایجاد کند. این الکترود بلند و انعطاف‌پذیر، با استفاده از خاصیت پیزوالکتریک می‌تواند انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی با ولتاژ ۴ ولت تبدیل کند در حالی که انعطاف‌پذیری آن ۲۵۰ درصد بوده و می‌تواند بدون این که آسیبی ببیند، تا ۱۰ هزار برابر کشیده شود .
این نانوالکترود انعطاف‌پذیر را می‌توان در ادوات مختلف استفاده کرد. لی از محققان این پروژه می‌گوید: «راهبرد جدیدی که ما استفاده کردیم بسیار جالب توجه است؛ چرا که در آن یک ژنراتور پیزوالکتریک قابل خم شدن تولید شده است. این نانوژنراتور می‌تواند در ادوات الکترونیکی قابل پوشیدن مورد استفاده قرار گیرد.»
نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای با عنوان A Hyper-Stretchable Elastic-Composite Energy Harvester در نشریه Advanced Materials منتشر شده است.