آذر ماه ۹۴؛ بیست و دومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران در تاریخ چهارم تا ششم آذرماه ۱۳۹۴ در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود.

بیست و دومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و کاربردی در زمینه‌های مختلف مهندسی زیست پزشکی و در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور توسط انجمن مهندسی پزشکی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزارمی‌شود.
 
بیومکانیک، بیو الکتریک، نانو مواد، رباتیک ، انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور، بیومواد، ابزار دقیق پزشکی و مهندسی بالینی و اندازه‌گیری زیستی از جمله محورهای این کنفرانس‌اند.

گفتنی است، در مدت برگزاری این کنفرانس سه نشست تخصصی و ۱۱ کارگاه تخصصی موضوعی نیز برگزار می‌شود.

پژوهشگران و علاقمندان جهت شرکت در کنفرانس می‌توانند مقالات خود با محوریت موضوعات نام برده تا تاریخ چهارم تیرماه ۹۴ از طریق سایت ارسال نمایند.
شایان ذکر است، مقالت برگزیده این کنفرانس در فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی به چاپ خواهند رسید.