انجمن نانوفناوری ایران دومین همایش ملی فناوری نانو را برگزار می‌کند

دومین همایش ملی فناوری نانواز سوی انجمن نانوفناوری و با حمایت ستاد نانو در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

در پی برگزاری اولین همایش در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ در دانشگاه تربیت مدرس
و استقبال پرشور اساتید، دانشجویان، محققین و صاحبنظران از برگزاری آن،
دومین دوره این همایش برگزار خواهد شد.

در افتتاحیه این همایش دکتر
رضایت مدیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو جایگاه کنونی کشور در
حوزه علوم و فناوری نانو در جهان را تبیین کرده و بخشی از برنامه های ستاد
در ده ساله دوم سند راهبردی فناوری نانو را تشریح کرد.

محورهای اصلی این همایش عبارتند از:

  • نانوفیزیک
  •  نانوشیمی
  • نانومواد
  •  نانومحاسبات
  • نانوزیست فناوری
  • نانوالکترونیک
  •  نانومکانیک
  • نانوپزشکی

برگزاری چندین کارگاه آموزشی و امتحان فناوری نانو از برنامه‌های جانبی این همایش عنوان شده است.

بگفته
دکتر مجلس آرا؛ دبیر همایش٬ امتحان فناوری نانو با هدف ایجاد شادابی٬
استفاد از منابع نانو و آمادگی برای انجام کار تحقیقاتی و افزایش معلومات
افراد برای اولین بار در همایش امسال برگزار می‌شود. این آزمون از ۴۰ سوال
چهارگزینه‌ای تشکیل شده و در حدود ۳۰۰ نفر از متقاضیان در آن شرکت
کرده‌اند. در نهایت ۳ نفر اول آزمون معرفی می‌شوند و از آنها تقدیر بعمل
خواهد آمد.

دبیر همایش نانوفناوری همچنین تعداد مقالات رسیده به
دبیرخانه همایش را در حدود ۸۰۰ مقاله عنوان کرد که از این میان در حدود ۶۳۰
مقاله به صورت اورال و پوستر پذیرفته شد که ۶۰ مقاله به صورت اورال و بقیه
به صورت پوستر در همایش ارایه می‌شوند.

در پایان همایش از بین
مقالات ۴ مقاله اورال برتر و ۹ پوستر برتر معرفی شده و با اهدای لوح تقدیر و
هدیه‌ای به رسم یادبود از آنها تقدیر خواهد شد.