نانوجوهری برای تولید مدارات الکترونیکی انعطاف‌پذیر

محققان با استفاده از نانوذرات ساخته شده از آلیاژ فلز- سیال موفق به ارائه جوهری شدند که با چاپ جوهر افشان می‌تواند مدارات الکترونیک انعطاف پذیر ایجاد کند.

نتایج تحقیقات اخیر محققان نشان داده که می‌توان از فناوری چاپ جوهرافشان برای تولید انبوه مدارات الکترونیکی از جنس آلیاژهای فلز-سیال استفاده کرد. این مدارات برای تولید روبات‌های نرم و الکترونیک انعطاف‌پذیر مناسب است.
الکترونیک انعطا‌ف پذیر می‌تواند نسل جدید روبات‌ها و لباس‌ها را ایجاد کنند که مصرف‌کنندگان بتوانند با کامپیوترها ارتباط برقرار کنند. ربکا کرامر، از محققان دانشگاه پوردو، می‌گوید: «ما قصد داشتیم الکترونیک انعطاف‌پذیر ارائه کنیم تا با ماشین‌های نرم قابل انطباق باشد. روباتی را تصور کنید که می‌خواهد از یک فضای کوچک عبور کند بنابراین باید خود را جمع کند. مواد رسانای ساخته شده از فلزات سیال می‌تواند تغییر شکل یافته و کشیده شود بدون این که شکسته شوند.»
محققان از پتانسیل‌های چاپ جوهرافشان برای ساخت ادواتی از جنس این آلیاژ استفاده کردند. جوهر قابل چاپ با متفرق کردن فلز سیال در یک حلال غیرفلزی با استفاده از اولتراسونیک انجام می‌شود که در نهایت موجب تبدیل فلزات سیالی درشت به نانوذرات می‌شود. این نانوذرات به عنوان جوهر برای چاپ جوهر افشان استفاده می‌شوند.
ربکا کرامر می‌گوید: « فلزات سیال به حالت توده‌ای قابل استفاده در چاپگر جوهرافشان نیستند. بنابراین ما آن‌ها را به نانوذرات تبدیل کردیم تا بتوانند از میان کانال‌های نازل چاپگر عبور کنند. از اتانول به عنوان حلال استفاده می‌شود که پس از چاپ، با تبخیر حلال، ذرات فلز سیال روی سطح باقی می‌ماند. بعد از چاپ باید با فشار کمی روی نانوذرات، آن‌ها را به هم متصل کرد تا هدایت الکتریکی برقرار شود.
با این روش می‌توان ساختار الکترونیکی مختلفی را به تولید انبوه رساند. در تحقیقات بعدی محققان به دنبال بررسی برهمکنش میان جوهر و سطح هستند.

نتایج این پژوهش که با استفاده از روشی موسوم به نانوذرات گالیم-ایندیم تف‌جوشی انجام گرفته، در نشریه Advanced Materials منتشر شده است.