نانودارویی برای افزایش موفقیت پیوند عضو

شرکت تول‌رام نانوتک اقدام به ارائه سیستم رهاسازی دارویی شده که برای بیماران پیوند عضوی بسیار مناسب است. این داروی حاوی نانوذرات می‌تواند مانع از پس‌زدن عضو پیوند خورده توسط بدن بیمار شود.

شرکت تول‌رام نانوتک (ToleRaM Nanotech)، با استفاده از نانوذرات، موفق به ارائه سیستم رهاسازی دارویی جدیدی شده است. هدف اصلی از ارائه این سیستم دارویی آن است که بتوان میزان پس زدن اندام‌های کاشته شده در بدن را کاهش داد و عوارض جانبی پیوند اعضاء را به حداقل رساند. این تیم نانوحامل راپامسین موسوم به TRaM ساختند که مایسل راپامسین را در بدن رهاسازی می‌کند. این دارو هنگام جراحی قابل استفاده نیست، دلیل آن اثر منفی این دارو روی جراحت و ممانعت از التیام آن است. اما رهاسازی این دارو بسیار مفید است چرا که به کنترل سیستم دفاعی بدن کمک شایانی می‌کند. این دارو مانع از تکثیر سلول‌های T در بدن می‌شود که این کار برای عضو پیوند خورده بسیار ضروری و مفید است به طوری که به بیمار کمک می‌کند تا در مقابل پیوند عضو عکس العمل منفی نداشته باشد.
این شرکت تا کنون سه پتنت برای این فناوری به ثبت رسانده است. اجرای فاز اول آزمون درمانی، به عنوان یک داروی تزریقی به اندام دهنده، به مدت دو سال پیش بینی شده است. اگر نتایج این آزمون موفقیت‌آمیز باشد آنگاه آزمون‌های بالینی به عنوان سیستم رهاسازی دارویی (نه داروی تزریقی) آغاز خواهد شد که این فاز نیز ۷ تا ۱۰ سال طول خواهد کشید.