روشی برای تأیید عامل‌دار شدن گرافن

شرکت هایدال، تولیدکننده مواد گرافن و مشتقات عامل‌دار گرافن، روش جدیدی برای بررسی اثر گروه‌های عاملی در پایداری گرافن ارائه کرده است. این روش قابل استفاده در خط کنترل کیفی شرکت‌های تولیدکننده گرافن است.

شرکت هایدال (Haydale) اقدام به انتشار پوستری کرده که در آن روش جدید و مقرون به صرفه‌ای برای تولید و تعیین مشخصات نانومواد کربنی عامل‌دار ارائه شده است.
دو مشکل مختلف در صنعت گرافن وجود دارد: یکی عامل‌دار کردن شیمیایی این ماده است که برای پخش کردن گرافن در سیال ضروری است و دیگری یافتن روشی سریع‌، ساده، قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای تعیین مشخصات گرافن است تا بتوان حضور گروه‌های عاملی را در سطح گرافن تشخیص داد.
در حال حاضر از روش‌هایی نظیر طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه ایکس (XPS)، طیف‌سنجی انتقال فوریه و رامان برای مشخصه‌یابی گرافن استفاده می‌شود که نیاز به مهارت زیادی داشته و هزینه انجام آن نیز بالا است. این الزامات برای خط کنترل کیفی شرکت‌های تولید کننده گرافن بسیار چالش‌ برانگیز بوده و با محدودیت همراه است.
شرکت هایدال اخیراً روشی ارزان و سریع برای تأیید عامل‌دار شدن گرافن ارائه کرده است که  به صورت پتنتی در حال ثبت شدن است. بیشتر ذرات دارای گروه‌های عاملی در حالتی که در سیستم‌های آبی پخش می‌شوند بار سطحی اطراف آن‌ها را می‌گیرد که این کار موجب توزیع یون‌های سیال در اطراف ذره شده و در نهایت یک لایه اطراف ذره را خواهد گرفت. این رفتار تنها در ذرات کوچک دیده می‌شود و پایداری ذره در سیال از روی این لایه و اخلاف پتانسیل موجود در آن تعیین می‌شود. به این اختلاف پتانسیل، پتانسیل زتا گفته می‌شود. بنابراین با عامل‌دار کردن ذرات می‌توان پخش شدن آن‌ها را در یک محلول بهبود داد. اثر گروه‌های عاملی را به راحتی می‌توان از روی رفتار پایداری ذرات در سیال تشخیص داد.
با این روش جدید می‌توان اثربخش بودن فرآیند عامل‌دار کردن گرافن را تشخیص داد. همچنین می‌توان نقش گروه‌های عاملی مختلف را بررسی و با هم مقایسه نمود.