ترکیب نانوذرات وsiRNA برای کنترل سرطان

محققان با استفاده از ترکیب نانوذرات با مولکول‌های لیپید و اتصال آن به نوعی siRNAمانع از بیان ژن تولیدکننده پروتئین ۳β شدند. این پروتئین یکی از عوامل تسهیل گسترش سلول‌های «سرطان پستان نوع منفی‌سه‌گانه» است. این روش می‌تواند برای کنترل سرطان‌های دیگر نیز ب

پژوهشگران دانشگاه کیس‌وسترن با استفاده از نوعی نانوذرات، موفق به کنترل سرطان پستان نوع منفی‌سه‌گانه شدند و از گسترش این بیماری در موش‌های آزمایشگاهی جلوگیری کردند.
سرطان نوع منفی‌سه‌گانه پستان یکی از بیماری‌های بسیار خطرناک بوده و کنترل آن دشوار است. در حال حاضر هیچ داروی مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان این بیماری وجود ندارد. نتایج منتشر شده در نشریه Cancer Research نشان می‌دهد که می‌توان با کمک نانوذرات، گسترش این نوع سرطان را کنترل کرد.
ویلیام شایمان، استاد رشته سرطان شناسی دانشگاه کیس‌وسترن، می‌گوید: «هدف‌های مختلفی درون یک سلول وجود دارد که با این فناوری می‌توان آن‌ها را پیدا کرده و به کنترل و درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان و حتی بیماری مبتنی بر سیستم دفاعی بدن پرداخت. این اهداف، ژن‌های درون سلول هستند.»
این نانوذره می‌تواند نوعی siRNA را با خود حمل کند؛ siRNA مسئول خاموش کردن ژن بیان کننده پروتئین ۳β است. بیان پروتئین ۳β فرآیندی موسوم به EMT را سبب می‌شود که برای گسترش سرطان پستان نوع منفی‌سه‌گانه ضروری است.
بیش از ۱۵ درصد از سرطان‌های پستان در آمریکا از نوع منفی سه‌گانه است که گریبان زنان ۲۰ تا ۴۰ سال را می گیرد. براساس گزارش‌های مؤسسه ملی سرطان، نرخ زنده ماندن ۵ ساله در زنانی که سرطان در مراحل اولیه در آن‌ها شناسایی می‌شود ۹۸ درصد است، در حالی که تشخیص دیرهنگام می‌تواند این نرخ را به کمتر از ۲۵ درصد برساند.
این گروه تحقیقاتی، نانوذرات مبتنی بر لیپید را برای رهاسازی دارو به سلول‌های ویژه در بدن به کار گرفتند. لیپیدها دارای یک سر آبی و یک سر روغنی هستند. روی این نانوذرات با پپتیدهایی پوشش داده شده‌اند که می‌تواند نانوحامل را به ژن مورد نظر برساند. با رهاسازی siRNA در محل ژن مورد نظر، پروتئین ۳β تولید نشده و گسترش سرطان کنترل می‌شود.