ارائه فناوری چاپ فلزات نانوپودری

شرکت فونون، فناوری چاپ فلزی ارائه کرده است که در آن با استفاده از لیزر و اعمال پردازش گرمایی می‌تواند محصولات فلزی نانوپودری را به دلخواه بهینه‌سازی کرد.

شرکت فونون (Fonon) از تولیدکنندگان سیستم‌های فلزی سه بعدی، موفق به ارائه فناوری فلزات نانوپودری ویژه شده است. این فناوری که به ۳D FUSIONTM موسوم است از لیزر برای شکل‌دهی فلزات استفاده می‌کند. همچنین نوعی گرمادهی برای رسیدن به نقطه ذوب و بسط حرارتی به کار گرفته می‌شود که با استفاده از این عوامل می‌توان محصول نهایی را شکل‌دهی کرد.
استفاده از این فناوری به کاربر اجازه می‌دهد تا مانع از به وجود آمدن ساختارهای ناخواسته روی نمونه شود؛ ساختارهایی که از یک محصول به محصول دیگر متفاوت بوده و مانع از یکنواختی محصولات و تکرارپذیر کار می‌شود.
ترکیب این فناوری با FiberFuseTM موجب می‌شود تا کاربر ابزار مناسب برای کنترل دانسیته و ابعاد پرتو تابیده شده را در دست داشته باشد و بتواند با توان ۲ KW به تولید ساختار مورد نظر خود بپردازد.
فلزات نانوپودری دارای دانسیته، نقطه ذوب و نرخ بسط حرارتی متفاوتی هستند. نیازها و ملزومات هر صنعت، ویژه همان صنعت بوده و باید با توجه به این نیازمندی‌ها محصول نهایی را تولید کرد. این ابزار به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند محصول نهایی را براساس نیاز مخاطب  تولید و در نهایت چاپ سه بعدی از محصول را ارائه کند. با ترکیب ۳D FUSION™ با لیزر شکل‌دهی و فرآیند پردازش حرارتی می‌‌توان تکرارپذیری تولیدات را بهبود داد و از یکنواخت بودن نقطه ذوب فلز نانوپودری و یکپارچگی ساختاری آن مطمئن شد.
فونون در حوزه ساخت سیستم‌های پردازش مواد مبتنی بر لیزر فعالیت می‌کند. محصولات این شرکت در حوزه‌ نیمه‌هادی، نمایشگرهای صاف، خودروسازی، هوافضا، دفاعی و الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.