خرید بزرگترین شرکت تولیدکننده نانوسیم نقره در آسیا توسط شرکت سی تری نانو

شرکت سی‌ترینانو (C3nano)، پیشرو در فیلمهای شفاف رسانا برای حسگر‌های لمسی و صنعت نمایشگرها، اعلام کرد که شرکت ایدن (Aiden) کره جنوبی که بزرگترین تهیهکننده نانوسیمهای نقره در آسیا است، را خریداری کرده است.

شرکت ایدن پیشرو در ساخت نانوسیمهای نقره، تحول بزرگی در ساخت این نانوسیم‌ها در مقیاس صنعتی ایجاد کرده است. خرید این شرکت بویژه با توجه به توانایی آن در ساخت نانوسیمهای مجتمع یکنواخت، میتواند شرکت سیتری‌نانو را تبدیل به یک رهبر در بازار نمایشگرها کند.
کلیف موریس، مدیر اجرایی سیترینانو، گفت: “این خرید توانایی شرکت ما را برای تهیه جوهرهای رسانای شفاف با عملکرد صنعتی بسیار بالا در مقیاسهای صنعتی تقویت میکند. این شراکت بدین معنی است عملیات دره سیلیکون سیترینانو میتواند با تمرکز بر تولید جوهر رسانا و تحقیق و توسعه برای فرمولاسیون پیشرفته ادامه یابد و شرکت ایدن نیز تلاش میکند تبدیل به بهترین تولیدکننده نانوسیمهای نقره در مقیاس صنعتی در جهان شود.”
جینهانگ لی، موسس و مدیر اجرایی شرکت ایدن، نیز گفت: “با توجه به همافزایی بین ظرفیت تولید نانوسیمهای نقره ایدن و فرمولاسیونهای جوهر رسانا و فیلمهای نازک شفاف سیترینانو، دو شرکت ما همدیگر را تقویت و تکمیل میکنند. هر دو شرکت ما متعهد به حفظ بالاترین استاندارد تولید در سطح عالی هستند و در خصوص تحویل فناوریهای جدید و بینظیر به مشتریان صنعت الکترونیک و دیگر مشتریان دارای دیدگاه مشترکی میباشند.”
خرید شرکت ایدن موقعیت شرکت سی‌تری‌نانو را بعنوان تهیهکننده فیلمهای شفاف رسانا برای صنایع نمایشگرهای انعطافپذیر، حسگرهای لمسی، فوتوولتائیک و دیودهای گسیلنده نور آلی، تثبیت میکند.