امکان ساخت نانولوله های نیترید بور در مقیاس صنعتی

شرکت کانادایی هلدینگ تکنا موافقتنامهی انحصاری با انجمن تحقیقات ملی کانادا (NRC) امضاء کرده است که مطابق با آن با استفاده از یک فرآیند توسعه داده شده بوسیله NRC و با کمک یک ماشین تکنا میتواند نانولولههای نیترید بور را در مقیاسهای صنعتی تولید کند. این موا

نانولولههای نیترید بور مواد استثنایی با خواص بینظیر هستند که در گسترهی وسیعی از کاربردها شامل بخشهای دفاعی، امنیتی، هواپیمایی، زیست‌پزشکی و خودروسازی میتوانند تحول بزرگی ایجاد کنند.
لوک دیون، مدیر اجرایی تکنا، اشاره کرد: “تکنا به این موافقتنامه متحولکننده با NRC افتخار میکند. بواسطه شراکتمان با NRC و با کمک تاسیساتمان در شربروک، شرکت ما تبدیل به یک رهبر در ساخت این مواد پیشرفته خواهد شد.”
نانولولههای نیترید بور اگرچه در سال ۱۹۹۵ کشف شدند، اما تولید مقادیر زیاد آن با محدودیت مواجه بود بطوریکه تولید تجاری آن در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۱۰۰ گرم بود. محققان NRC با استفاده از فناوری توسعه یافته بوسیله تکنا، روشی برای تولید نانولولههای نیترید بور در مقادیر زیاد و با هزینه کم توسعه دادند که تولید صنعتی آن را ممکن خواهد ساخت. این موافقتنامه به تولید مقادیر زیادی از این ماده شگفتانگیز کمک خواهد کرد.
نانولولههای نیترید بور ساختاری مشابه نانولولههای کربنی که بهتر شناخته شدهاند، دارند. آنها خواص مکانیکی فوق العاده نانولولههای کربنی را دارند و بعلاوه دارای مزایای شفافیت نوری و مادون قرمز، پایداری شیمیایی و گرمایی بالاتر، محافظت در برابر پرتوی نوترونی و عایق الکتریکی هستند. آنها همچنین توانایی تولید جریان الکتریکی هنگام مواجه با تنش مکانیکی (خاصیت پیزوالکتریکی) را دارند.