دو کارگاه در حوزه فناوری نانو محاسباتی برگزار می‌شود

کارگاه‌های فناوری نانو محاسباتی مقدماتی و پیشرفته درپژوهشگاه هوافضا درمردادماه ۹۴ برگزار می‌شود.

کارگاه‌های فناوری نانو محاسباتی مقدماتی و پیشرفته درپژوهشگاه هوافضا درمردادماه ۹۴ برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها که توسط دکتر رضا کلانتری‌نژاد ارایه می‌شوند، در این تاریخ‌ها برگزار خواهند شد:

فناوری نانو محاسباتی مقدماتی؛ شنبه و یک شنبه ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
فناوری نانو محاسباتی پیشرفته؛ سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
 
در یک دهه‌ی اخیر روش‌های محاسباتی اتمی و مولکولی رشدی چشمگیر داشته‌اند که نتیجه مستقیم توسعه روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی در کنار افزایش توان محاسباتی رایانه‌ها مبتنی بر پردازش موازی است. مجموعه این روش‌ها در حوزه فناوری نانو، گرایشی را بوجود آورده است که فناوری نانو محاسباتی نامیده می‌شود. فناوری نانو محاسباتی با ارایه مدل‌های محاسباتی کارآمد، پژوهشگران حوزه فناوری نانو و توسعه دهندگان محصولات جدید را قادر می‌کند تا رفتار ساختار و سامانه تحت بررسی را پیشگویی و پدیده‌ها را در مقیاس نانو بررسی کنند.

بسیاری از پدیده‌ها در مقیاس نانو، با محدودیت و پیچیدگی بررسی توسط روش‌های تجربی همراه هستند و هزینه‌های زیادی را به پژوهشگاه تحمیل می‌کنند. روش‌های محاسباتی در فناوری نانو محاسباتی در بسیاری از پدیده‌های در مقیاس نانو قادرند تبیین مناسب ارایه کنند. ارایه قدرت تبیین و پیشگویی رفتار نانوساختارها، ابزاری کلیدی و مهم در طراحی محصولات مبتنی بر این فناوری ارایه خواهد کرد و سرعت توسعه محصولات جدید را سرعت خواهد بخشید.

علاقمندان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرفصل کارگاه‌ و هزینه‌های آن و ثبت نام به پایگاه اینترنتی http://roshd.ari.ac.ir مراجعه کنند.