دیودهای گسیلنده نور مبتنی بر نقاط کوانتومی برای الکترونیک پوشیدنی

یک گروه تحقیقاتی از موسسه علوم بنیادی و دانشگاه ملی سئول، دیودهای گسیلنده نور بسیار نازک مبتنی بر نقاط کوانتومی و قابل پوشیدن ساخته است. این خالکوبی الکترونیکی مبتنی بر فناوری دیود گسیلنده نور نقطه کوانتومی مرسوم می‌باشد. نقاط کوانتومی کلوئیدی بعنوان نمای

نقاط کوانتومی خواص بی‌نظیری از قبیل قابلیت تنظیم رنگ، پایداری نور/هوا و قابلیت چاپ روی بسترهای متنوع را دارند. این افزاره یک کاغذ نازک است و آن را می‌توان مانند یک برچسب روی پوست انسان بکار برد.
این گروه آرایه‌ای از دیودهای گسیلنده نور نقاط کوانتومی قرمز، سبز و آبی با عملکرد بالا ساخت که وضوحی نزدیک به ۲۵۰۰ پیکسل بر اینچ داشتند. این وضوح بسیار بیشتر از وضوح دیگر افزاره‌های گسیلنده نور و نمایشگرهای کنونی موجود در بازار است که در جدیدترین گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شوند.
این تکنیک مقیاس‌پذیر است و آماده است که در مقیاس‌های بزرگ استفاده شود. این افزاره‌ها با حالت‌های تغییرشکل یافته قابل تطبیق هستند و بنابراین می‌توانند روی بسترهای منحنی‌شکل غیرمرسوم از قبیل سطوح اجسام متنوع، ساخته شوند. این فناوری با تغییرشکل‌های مکانیکی بیشتر مانند کشیدن و چین دادن، نیز قابل تطبیق است و برای ساخت این دیودهای گسیلنده نور نقاط کوانتومی روی پوست انسان قابل استفاده است.
این تحول تکنیکی یکپارچه‌سازی نمایشگرهای کاملا رنگی در الکترونیک پوشیدنی را ممکن می‌سازد.
این دانشمندان نتایج تحقیق خود را تحت عنوان “آرایه دیود گسیلنده نور نقطه کوانتومی قرمز – سبز – آبی قابل پوشیدن با استفاده از چاپ انتقالی تصویر حکاکی شده با وضوح بالا” در مجله Nature Communications منتشر کرده‌اند.