نانوراکت مغناطیسی برای حمل دارو

محققان هلندی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اقدام به ساخت نانوراکت حامل‌ دارو کردند که می‌تواند با اعمال میدان مغناطیسی محتویات دارویی خود را در محل مورد نظر رهاسازی کند.

دانشمندان مختلفی در سراسر جهان به دنبال استفاده از نانوذرات حاوی آهن در حوزه دارورسانی هستند. یکی از علاقه‌مندی‌های محققان این است که سیستمی ارائه دهند که قادر باشد توانمندی‌های مختلف را با هم یکجا داشته باشد و در نهایت بر مشکلات این حوزه غلبه کند.
در این مسیر، پژوهشگران هلندی دانشگاه رادبود مقاله‌ای منتشر کردند که در آن روش جدیدی برای دستکاری پلیمرزوم‌ها ارائه شده است. با این روش می‌توان پلیمرزوم‌ها را به گونه‌ای مهندسی کرد که بتوانند محتویات دارویی را با خود حمل کنند و با ابزاری شبیه به موتور، راکت‌ها به سوی هدف حرکت کنند.
از آنجایی که پلیمرزوم‌ها حاوی کوپلیمرهای دیامغناطیس هستند، محققان می‌توانند به سادگی آن‌ها را با استفاده از مغناطیس دستکاری کنند. این نانوحامل به گونه‌ای است که می‌توان با استفاده از مغناطیس به آن شکل داد و حالت توخالی در آن ایجاد کرد. با این ویژگی می‌توان ترکیبات شیمیایی مختلف درون این نانوحامل قرار داد. محققان به‌گونه‌ای این ساختار را مهندسی کرده‌اند که یک حفره درون آن قرار دارد و این حفره به عنوان اگزوز عمل می‌کند.
ترکیبات بسیار کوچک موجود در این ساختار به گونه‌ای هستند که با هم واکنش داده و یک نیروی فشاری ایجاد می‌کنند که عامل حرکت این نانوساختار است. بنابراین، مولکول‌های بزرگتر به عنوان بار درون این نانوحامل می‌توانند به نقطه مورد نظر منتقل شوند.
این نانوحامل، همانند یک راکت، به سوی هدف حرکت کرده و با رسیدن به نقطه مورد نظر منفجر می‌شود. در واقع درون این نانوحامل دریچه‌های مغناطیسی قرار داده شده است که با اعمال مغناطیس می‌توان آن‌ها را گشود و مولکول‌های بزرگ را رهاسازی کرد.