استفاده از نانوپلاسمونیک برای ساخت زیست‌حسگر

سایت NBIC-محققان با استفاده از نانوپلاسمونیک ابزاری ساختند که می‌تواند در سیستم‌های آزمایشگاه روی تراشه استفاده شود. از این ابزار می‌توان برای ساخت زیست‌حسگر برای تشخیص بیماری استفاده نمود.

به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) بینی‌های زیست‌شیمیایی مبتنی بر طیف‌سنجی رامان می‌توانند با سرعت بالایی زیست‌مواد مولد بیماری را در سطوح مولکولی شناسایی کنند. این بینی‌ها دارای کاربردهای متعددی در بخش تشخیص پزشکی، آنالیز شیمیایی و ایمنی هستند.
فانگینگ فرانک از آزمایشگاه ملی لورنس درباره این تراشه می‌گوید: « سیستم ما می‌تواند تشخیص پزشکی، آنالیز شیمیایی، زیست‌شناسی، بیوشیمیایی و زیست‌شناسی مولکولی را انجام دهد.»
از این ابزار می‌توان به عنوان سیستم کنترل میکروسیالی برای نمونه‌گذاری خودکار آزمایشگاه روی تراشه استفاده کرد. نوسانگرهای نانوپلاسمونیک برهمکنش میان فوتون‌ها با سطوح فعال را اندازه‌گیری می‌کنند که این کار با استفاده از نانوساختارها انجام می‌شود. در واقع نانوساختارها نقش حسگری زیست‌شناسی و شیمیایی را ایفا می‌کنند.
چن از محققان این پروژه می‌گوید: « ما می‌توانیم با استفاده از نوسانگرهای پلاسمونیک روی سطح ویفر جرم تولید کنیم. ما یافته‌های بخش تحقیق و توسعه را به توان صنعتی تبدیل می‌کنیم.»
محققان این پروژه قصد دارند روی بازار ابزارهای هوشمند خانگی سرمایه‌گذاری کند برای مثال حسگرهایی برای تعیین آلودگی هوا و آب بسازند.