تولید نانوآنتن‌هایی با قابلیت مطالعه درون سلولی

محققان موفق به ارائه روشی برای ساخت نانوآنتن‌هایی شدند که برای مطالعات سلولی بسیار مناسب است. این آرایه‌های نانومقیاس، زیست سازگار و ارزان قیمت هستند بنابراین کاربردهای متعددی در مطالعات زیستی دارند.

ولنتینا فلورود و همکارش اخیراً مقاله‌ای در نشریه Nanoletters منتشر کرده‌اند که در آن جزئیات مربوط به ساخت آنتن‌های نانومقیاس دینامیک در غشاء سلول‌های زنده درج شده است.
این گروه تحقیقاتی روش الگودهی لیتوگرافی جدیدی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان آرایه‌های متعددی از آنتن‌های نوری حاوی نانوروزنه‌ را تولید کرد. این راهبرد جدید مبتنی بر استفاده از اچ خشک بود. با این روش نانوآنتن‌هایی با ساختار یکنواخت و تکرارپذیر ایجاد می‌شود که نانوساختارهای آن روی فیلم لایه نازکی از جنس آلومینیم تشکیل می‌شود.
این گروه تحقیقاتی نشان داد که تولید آنتن‌های پاپیونی حاوی نانوروزنه را می‌توان به تعداد ۴۰۰ هزار عدد روی زیرلایه زیست‌گار انجام داد به طوری که ابعاد روزنه‌های موجود در آن‌ها بین ۸۰ تا ۲۰ نانومتر باشد.
برای تأیید کاربرد این ابزار در تحقیقات سلول‌های زنده، پژوهشگران از این نانوآنتن‌ها به عنوان کانون اصلی برای تحریک لیپیدهای دارای برچسب فلورسانس استفاده کردند؛ این لیپیدها روی دیواره سلولی قرار دارند.
نتایج این پژوهش نشان داد که نسبت سیگنال به نویز زمینه در این روش بسیار بالا بوده به طوری که می‌توان یک درخشش فلورسانس را که مربوط به عبور لیپیدهای منفرد از میان فضای ۲۰ نانومتری است، تشخیص داد.
تحقیقاتی آماری روی طول و شدت این درخشش‌ها نشان می‌دهد که سیگنال‌های اندازه‌گیری شده از مناطق تحریک شده ایجاد شده‌اند. محققان این پروژه کاربردهای متعددی برای این یافته خود متصور هستند؛ دلیل این امر ارزان بودن آرایه‌های آنتن‌ها و زیست‌سازگار بودن آن‌هاست. محققان معتقداند که از این روش می‌توان برای مطالعه غشاء پلاسمایی سلول‌های زنده با قدرت تفکیک نانومتری استفاده کرد.