کنترل عبور گرما و نور با استفاده از مواد نانوبلوری

محققان با استفاده از مواد نانوبلوری موفق به ساخت پنجره هوشمندی شدند که قادر است به صورت کنترل شده نور یا گرما را از خود عبور دهد. این ابزار برای کاهش مصرف انرژی گرمایش و سرمایش مؤثر است.

پژوهشگران دانشگاه تگزاس موفق شدند موضوع پنجره‌های هوشمند را یک گام به جلو ببرند؛ پنجره‌هایی که می‌توانند مصرف انرژی را به حد قابل توجهی کاهش دهند. براساس مقاله‌ای که این گروه تحقیقاتی منتشر کرده است این پنجره‌ها قادراند نور را از خود عبور دهند بدون این که گرما اجازه ورود به داخل را داشته باشد. همچنین می‌توان آن‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که نور وارد نشود در حالی که گرما به داخل وارد شود.
با استفاده از این فناوری می‌توان انرژی ورودی به داخل خانه را کنترل کرد و به میزان قابل توجهی میزان هزینه گرمایش و سرمایش را کاهش داد.
در سال ۲۰۱۳ دلیا میلیرون و همکارانش برای اولین بار ماده الکتروکرومیکی ارائه کردند که قادر است خواص آن را به گونه‌ای تنظیم کرد که از میان عبور نور و گرما بتوان هر یک را که لازم است انتخاب کرد. این گروه نتایج یافته‌های خود را در نشریه Nature منتشر کردند. براساس داده‌های منتشر شده در این مقاله، یک ماده نانوبلوری می‌تواند با حرکت به جلو یا عقب، امکان کنترل انرژی و نور را فراهم کند.
این گروه تحقیقاتی اخیراً دو ماده الکتروکرومیک دیگر ارائه کرده‌اند که یکی برای انتخاب مود گرما و دیگری برای مود سرما مناسب است. ماده کنترل مود سرما یک گام به تجاری‌سازی نزدیک شده است، این ماده می‌تواند ۹۰ درصد از پرتوهای مادون قرمز و ۸۰ درصد از نور مرئی ساطع شده از خورشید را کنترل کند. این ماده در مدت زمانی در حد چند دقیقه قادر به سوئیچ کردن میان دو مود است. ماده قبلی چند ساعت زمان نیاز داشت تا بتواند سوئیچ کند.
برای تولید این ماده، محققان از مهندسی نانوساختارها استفاده کردند، به گونه‌ای که ماده نهایی بتواند نور مرئی را عبور داده اما از عبور مادون قرمز جلوگیری کند.