‍‍‍‍‍‍‍ ارائه الگوهای پیشرفت و تجارب موفق توسعه فناوری نانو در Iran Nano 2015

غرفه الگوی پیشرفت به همت «اندیشکده سیاست‌نگاری نانوی بنیاد توسعه فردا» در طبقه نخست سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی برپا شده است و کارشناسان این اندیشکده به همراه کارشناسان پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف میزبان مهمانان و باز

بیش از یک دهه از آغاز فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور در عرصه علم و فناوری نانو می‌گذرد. در طول این مدت مدل‌ها و روش‌های مختلفی برای پیشرفت در این حوزه طراحی و پیاده‌سازی شده که نتایج موفق آنها در سطح ملی و بین‌المللی بروز و ظهور یافته است. شناسایی این مدل‌ها و روش‌ها و مستندسازی آنها کمک زیادی به یادگیری موفقیت‌ها و درس‌گیری از شکست‌ها در فرایند توسعه آتی این فناوری در کشور می‌کند. همچنین می‌تواند الگویی برای حرکت در سایر حوزه‌های فناوری را در سطح ملی فراهم آورد.

در دیداری که مقام معظم رهبری از نمایشگاه «پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو» در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه سال ۹۳ داشتند، ایشان ضمن برشمردن عوامل موفقیت حرکت فناوری نانو در کشور و تاکید بر حفظ این عوامل، بر تبعیت کردن و معیار قرار دادن الگوی پیشرفت کشور در فناوری‌نانو در همه کارها تاکید نمودند؛ لذا مستندسازی و ثبت تجربیات پیشرفت این فناوری اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

مستندسازی تجربیات فعالان فناوری‌نانو چندسالی است که در کارگروه سیاست‌گذاری و ارزیابی ستاد توسعه فناوری‌نانو آغاز شده است. در این برنامه، تجارب موفق در دو حوزه «برنامه‌های موضوعی» و «تجاری‌سازی فناوری‌های نانو» مستندسازی می‌شود و الگوهای کاری آنها استخراج می‌شود. تاکنون در حوزه برنامه‌های موضوعی برنامه «استانداردسازی» و «تدوین سند ده سال اول» به اتمام رسیده است و برنامه‌های «ترویج و آموزش دانش‌آموزی»، «شبکه آزمایشگاهی» و «توسعه تجهیزات‌سازان داخلی» مراحل پایانی خود را طی می‌کند. همچنین در حوزه تجاری‌سازی فناوری‌ها، مستندسازی «تجاری‌سازی فناوری نانوالیاف؛ از ایده تا بازار» به اتمام رسیده است و پروژه‌های جدید در این حوزه در حال تعریف است.

با توجه به اهمیت این موضوع و معرفی فعالیت‌های صورت گرفته و در حال انجام، همچنین ارائه مستندات و خروجی‌ها، برای نخستین بار غرفه‌ای با عنوان «الگوی پیشرفت نانو» در هشتمین جشنواره فناوری‌نانو برپا می‌شود. در این غرفه مستندات مکتوب الگوی پیشرفت فناوری‌نانو در کشور ارائه می‌شود و برخی از رویکردها و الگوها به صورت تصویری در قالب اینفوگرافی تبیین می‌شود.

این الگوها، تجارب ملی در زمینه‌های تشکیل ستاد نانو، توسعه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، ساخت تجهیزات، شبکه آزمایشگاهی، ترویج دانش‌آموزی و استانداردسازی را در برمی‌گیرند.

همچنین در این غرفه میزگردهایی با حضور کارشناسان و افراد فعال و صاحب نظر در این خصوص و منتقدان به منظور تببین سیاست‌ها و تفکرات حاکم بر مسیر توسعه فناوری با تمرکز بر توسعه فناوری نانو در ۱۰ سال اخیر برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است غرفه الگوی پیشرفت به همت «اندیشکده سیاست‌نگاری نانوی بنیاد توسعه فردا» برپا شده است و کارشناسان این اندیشکده به همراه کارشناسان پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف میزبان مهمانان و بازدیدکنندگان از غرفه الگوی پیشرفت نانو واقع در در طبقه نخست سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی در ایام برگزاری هشتمین نمایشگاه فنلوری نانو هستند.