ارائه خدمات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در Irannano2015

مؤسسه سامان سرمایه نانو با هدف ارائه خدمات سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌‌نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو حضور پیداکرده و به ارائه مشاوره و خدمات به متقاضیان می‌پردازد.

گروه‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان به منظور راه‌اندازی کسب وکار و تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه خود نیازمند تأمین منابع مالی‌اند که معمولا در مراحل اولیه کسب وکار به دلیل وجود ریسک‌های متنوع و بالا و همچنین عدم تأمین وثایق و تضامین بانکی، امکان تأمین مالی و اخذ تسهیلات از طریق بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری امکان پذیر نیست.

اصلی‌ترین و مهم‌ترین خدمات قابل ارائه در مؤسسه سامان سرمایه نانو ارائه سرمایه خطرپذیر است. این موسسه با هدف حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه فناوری‌نانو هستند و از معیارها و شرایط سرمایه گذاری مورد نظر مؤسسه نیز برخوردار باشند حمایت نموده و سرمایه لازم این قبیل طرح‌ها را بدون دریافت وثیقه و از طریق مشارکت در سهام شرکت‌ها تأمین می‌نماید.

شرکت‌های نانویی می‌توانند در مدت زمان برگزاری نمایشگاه فناوری نانو با مراجعه به غرفه این موسسه واقع در طبقه نخست سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران از خدمات و مشاوره‌های این موسسه بهره‌مند شوند.