استفاده از نانوذرات برای از بین بردن آکنه در پوست

محققان با استفاده از نانوذرات موفق به ارائه روشی شدند که در آن باکتری‌های مولد جوش آکنه در پوست از بین می‌روند. در این روش اکسید نیتریک به صورت کنترل شده از نانوذرات رهاسازی می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه جرج واشنگتون در تحقیقات اخیر خود دریافته‌اند که آزاد شدن اکسید نیتریک در طول زمان می‌تواند به عنوان روشی برای درمان و پیشگیری از جوش آکنه باشد. نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای با عنوان “Nitric Oxide Releasing Nanoparticles Prevent Propionibacterium acnes Induced Inflammation by both Clearing the Organism and Inhibiting Microbial Stimulation of the Innate Immune Response” در نشریه journal of Investigative Dermatology منتشر شده است.
این گروه تحقیقاتی اخیرا نشان دادند که استفاده از نانوذرات می‌تواند به صورت موثری روی از بین بردن باکتری‌های مولد جوش آکنه تاثیرگذار باشد. این باکتری‌ها موجب التهاب پوست شده و برجستگی‌های دردناکی روی سطح پوست ایجاد می‌کنند.
فرایدمن از محققان این پروژه می‌گوید: « طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته، درک ما از آکنه به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. التهاب نیروی اصلی در تشکیل جوش‌های آکنه است. در این پروژه ما روشی موثر برای مقابله با این جوش‌ها یافتیم و ابزاری موثر به منظور از بین بردن باکتری‌ها ارائه کردیم. با این روش جدید دیگر نیازی به استفاده از آنتی‌بیوتیک نیست. نتایج کار ما نشان داد که رهایش اکسید نیتریک می‌تواند موجب از بین رفتن باکتری شود.»
بدن انسان برای مصارف مختلف اکسید نیتریک تولید می‌کند. تاثیر ضدالتهاب بودن این ترکیب در بدن بسیار کوتاه مدت است. دلیل این امر برهمکنش قوی این ماده با محیط اطراف و عمر کوتاه و چند ثانیه‌ای آن است. برای حل این مشکل محققان از یک نانوحامل استفاده کردند که به صورت کنترل شده اکسید نیتریک رهاسازی می‌کند.
تشکیل جوش آکنه روی صورت ماحصل پاسخ سیستم ایمنی بدن به برخی محرک‌های خارجی نظیر باکتری روی سطح پوست است. تمرکز این پروژه روی مسیر جدیدی است که اخیر محققان دانشگاه کالیفرنیا ایجاد کردند چیزی که اینفلاماسوم نامیده می‌شود.