شش کارگاه تخصصی در سومین روز نمایشگاه نانو برگزار شد

در سومین روز برگزاری هشتمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، شش کارگاه آموزشی با عنوان‌های آشنایی با دستگاه پلاسمای جفت‌شده القایی نشر اتمی ICP-OES، آشنایی با دستگاه جذب اتمی AAS، روش‌های آنالیز حرارتی (DSC، DTA، TG)، آشنایی با رصد فناوری به کمک تحلیل پتنت

آشنایی با دستگاه پلاسمای جفت‌شده القایی نشر اتمی ICP-OES
این کارگاه با هدف آشنایی با این دستگاه توسط الهه ابوالحسنی، کارشناس آزمایشگاه برگزار شد و طی آن مطالبی با عناوین خصوصیات دستگاه، روند کار دستگاه و چگونگی اندازه‌گیری توسط این دستگاه مطرح شد.

آشنایی با دستگاه جذب اتمی AAS
کارگاه آشنایی با دستگاه جذب اتمی AAS صبح امروز با هدف آشنایی با اجزای مختلف و نحوه کار با دستگاه توسط مهندس تهمینه ذاتی مصلحتی، مدیر فنی آزمایشگاه موسسه تحقیقات آب برگزار شد.
در این کارگاه مطالبی با عناوین آشنایی با اجزاء دستگاه، نحوه کار با دستگاه، روش‌های آماده سازی نمونه و روش رسم نمودار کالیبراسیون توسط این دستگاه مطرح شد.

روش‌های آنالیز حرارتی (DSC، DTA، TG)
این کارگاه توسط ریحانه باژرنگ، مسئول آزمایشگاه آنالیز حرارتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و با هدف آشنایی با انواع روش‌های آنالیز حرارتی برگزار شد.
معرفی دستگاه‌های آنالیز حرارتی DST، TGA، STA، TMA، HDTVCAT  وdMTA ازجمله مطالب طرح شده در این آزمایشگاه بود.

آشنایی با رصد فناوری به کمک تحلیل پتنت
در این کارگاه که با هدف آشنایی با رصد فناوری و تحلیل پتنت و استفاده از آن در تصمیمات استراتژیک شرکدت‌ها توسط دکتر امیرحسین برنایی، مدیرعامل شرکت ایده‌سازان عصر آفتاب برگزار شد، مطالبی با عناوین آشنایی با موضوع تحلیل پتنت، ساختار گزارش در تحلیل پتنت و مثال‌هایی از نمونه‌های تحلیل شده مطرح شد.

ایمنی ۵S
این کارگاه با هدف آموزش چگونگی رعایت ایمنی توسط احمد ظهیر میردامادی تشکیل و در جریان آن مطالبی درباره رویکرد ایمنی بهداشت فردی در محیط‌های آزمایشگاهی و لزوم رعایت ایمنی در این محیط‌ها مطرح شد.

آخرین روش‌های اندازه‌گیری سایز ذرات به روش DLS
این کارگاه توسط بوریس پدرن، مدیر فنی شرکت کودوآن فرانسه و با هدف آشنایی با آخرین روش‌های اندازه‌گیری ذرات بوسیله DLS و اندازه‌گیری پتانسیل زتا برگزار و طی آن سرفصل‌های تئوری DLS و زتا و کارگاه عملی عنوان شد.