سرمایه‌گذاران خصوصی باید در تجاری سازی فناوری نانو وارد شوند

مشاور شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم تجاری‌سازی فناوری بویژه نانو در کشور، خاطر نشان کرد: «تجاری سازی و تسخیر بازار نقطه ضعف شرکت‌های دانش بنیان است.»

دکتر قریب، مشاور شورای عالی
انقلاب فرهنگی
در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه نانو با اشاره به برگزاری هشتمین
نمایشگاه نانو با بیان اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان فعالیت‌های
خوبی از خود نشان دادند، اظهار کرد: «چنانچه بخواهیم در نگاهی کلی فعالیت شرکت‌های
دانش بنیان را ارزیابی کنیم، باید بگوییم این شرکت‌ها توانسته‌اند ظرفیت‌های خوبی
در بکارگیری فناوری نانو در بخش‌های مختلف داشته باشند.»
 

وی با تاکید بر لزوم تجاری سازی فناوری بویژه نانو در کشور، خاطر نشان
کرد: «تجاری سازی و تسخیر بازار نقطه ضعف شرکت‌های دانش بنیان است؛ چراکه با وجود
اینکه سال‌ها از تولد این فناوری در ایران می‌گذرد، اما هنوز شرکت‌های دانش بنیان
نتوانسته‌اند دستاوردهای خود را تجاری سازی کنند.»

مشاور شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد این خلاء برطرف شود و گام‌های اساسی در جهت رشد اقتصاد و
افزایش بهره‌وری حاصل شود.

قریب با اشاره به ورود
نهادهای حاکمیتی به عرصه فنانوری نانو و حمایت از آن، اظهار کرد: «عوامل مهم
بسیاری در فرآیند تجاری‌سازی فناوری نقش دارد، که مهمترین آن حضور سرمایه گذاران
مختلف در این عرصه است.» وی با بیان اینکه امروز فقط نهادهای حاکمیتی از تجاری‌سازی فناوری حمایت می‌کنند تاکید کرد٬ باید بستری ایجاد شود که سرمایه‌گذاران برای تجاری‌سازی فناوری بخصوص فناوری نانو ترغیب شده و وارد این عرصه شوند.