خرازی: صاحبان سرمایه باید از تجاری سازی حمایت کنند

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تاکید بر لزوم تجاری سازی فناوری‌های نوین بویژه فناوری نانو، اظهار کرد: «با توجه به اینکه تحقیقات زمانی که تجاری سازی شوند در سطح جامعه تاثیر گذارند، سرمایه‌داران باید در این عرصه‌ها حاضر شده و به حمایت از آن بپ

کمال خرازی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه نانو با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه نانواظهار کرد: «به لطف خدا تجهیزات و فناوری‌های موجود در نمایشگاه نشان می‌دهد که کشور در حال توسعه است.»

وی با بیان اینکه در مقایسه با نمایشگاه سال قبل، کاملا مشهود است که تحول چشم گیری در عرصه فناوری نانو اتفاق است، خاطر نشان کرد: «امروز مشاهده می‌کنیم که با این تحول چشم‌گیری که اتفاق افتاده است، اساتید و دانشگاه‌ها طرح‌های جدیدی اراده داده‌اند که آماده‌ی سرمایه‌گذاری جهت صنعتی سازی است.»

دکتر خرازی همچنین با اشاره به فراگیری فناوری نانو در سطوح مختلف در کشور، گفت: «امروز خوشبختانه ملاحظه می‌کنیم که ستاد نانو زنجیره کاملی طراحی کرده که طی آن همه افراد جامعه چه در سطح دانش‌آموزی و چه در سطوح دانشگاهی و صنعتی در آن قرار گرفته‌اند.»

خرازی با تاکید بر لزوم تجاری سازی فناوری‌های نوین بویژه فناوری نانو، اظهار کرد: «با توجه به اینکه تحقیقات زمانی که تجاری سازی شوند در سطح جامعه تاثیر گذارند، سرمایه داران باید در این عرصه‌ها حاضر شده و به حمایت از آن بپردازند.»