دکتر صفری: ایران در نانو صاحب صنعت شده است

سفیرپیشین ایران در چین و روسیه اظهار کرد: «امروز با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه نانو، ایران در نانو صاحب صنعت شده است.»

دکتر مهدی صفری، سفیرپیشین ایران در چین و روسیه در گفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه نانو با بیان اینکه امروز نسبت به ۱۵ سال گذشته جهشی نمایی و بی‌ساقه در عرصه فناوری نانو داشته‌ایم، اظهار کرد: «با تلاش‌هایی که در این رشته انجام شده است، امروز ایران به عنوان کشوری برجسته در این زمینه شناخته می‌شود.»

وی با اشاره به اقدامات ستاد نانو در معرفی این فناوری در کشور، گفت: «امروز مشاهده می‌کنیم که با اقدامات خوبی که در ستادنانو انجام شده است، نانو در جامعه و در سطوح مختلف دانش‌آموزی، دانشگاهی و فراتر از آن نهادینه شده است.»

سفیر پیشین ایران در چین و روسیه با بیان اینکه فناوری نانو امروز در رشته‌های مختلف ورود کرده است، خاطر نشان کرد: «فناوری نانو امروز در همه رشته‌ها وارد شده است و محصولات آن در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و… در حال استفاده است.»

صفری با تاکید بر لزوم تجاری سازی فناوری‌های مختلف بویژه نانو در کشور، به برنامه ۱۰ ساله دوم نانو اشاره کرد و گفت: «همانطور که در برنامه ۱۰ساله دوم نانو تاکید فراوان شده است، تجاری سازی این فناوری اولویت اول کشور در ادامه راه توسعه نانو است.»

وی همچنین به جایگاه فعلی ایران در سطح جهان اشاره و با بیان این که دستیابی به جایگاه‌های بالاتر قابل دستیابی است، خاطر نشان کرد:« امروز با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه نانو، ایران در نانو صاحب صنعت شده است. به همین دلیل ارتقا جایگاه از رتبه ۷ ام به ۵ ام برای ایران قابل دستیابی است.»