اولین المپیاد بین‌المللی دانشجویی نانو در ایران برگزار می شود

در هشتمین جشنواره فناوری نانو مسابقه فناوری نانو، سایت آموزش، شبکه نهادهای ترویجی با عنوان بنیاد آموزش فناوری نانو در یک غرفه گردهم آمده و به معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌های خود می‌پردازند.

بنیاد آموزش فناوری نانو در بخش دانشجویی ذیل کارگروه ترویج متولی ترویج و آموزش فناوری نانو در دانشگاه‌ها است.
 
غرفه بنیاد آموزش فناوری نانو در هشتمین نمایشگاه فناوری نانو شامل بخش‌هایی چون سایت آموزش، شبکه نهادهای ترویجی، دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو و هفته‌های استانی فناوری نانو است.

یکی از جدیدترین فعالیت‌های این بنیاد که در حال برنامه ریزی است، برگزاری المپیاد بین‌المللی دانشجویی فناوری نانو است. به گفته یکی از کارشناسان ترویج ستاد توسعه فناوری نانو در راستای برگزاری این المپیاد با چند کشور تعاملاتی انجام شده و در سال آینده برای نخستین بار و به میزبانی ایران این المپیاد برگزار خواهد شد.

در بخش نهادهای ترویجی غرفه بنیاد آموزش نیز هفت نهاد ترویجی حضور پیدا کرده‌اند. همچنین در چهار روز برگزاری هشتمین جشنواره فناوری نانو حدود ۹۰۰ نفر از ۲۰ نهاد ترویجی از سراسر کشور با همکاری و تعامل بنیاد آموزش از این جشنواره بازدید کرده‌اند.

گفتنی است، سایت آموزش فناوری نانو با بیش از ۲۰ هزار کاربر فعال شامل بخش‌های مختلفی چون مقالات، آزمون‌های آزمایشی المپیاد دانش آموزی و مسابقه ملی و همچنین محتویات آموزشی قابل دانلود است.

ارائه بروشور‌فعالیت‌های ترویجی استان‌ها‌، ارائه مشاوره در خصوص حمایت‌های ستاد فناوری نانو در راستای برگزاری سمینارها و کارگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، ارائه بروشورهای فعالیت‌های بنیاد آموزش فناوری نانو و معرفی هفته‌های استانی فناوری نانو از دیگر فعالیت‌های انجام شده در غرفه بنیاد آموزش فناوری نانو در هشتمین جشنواره فناوری نانو است.