نانودارویی برای ممانعت از تکثیر ویروس ایدز

یک شرکت تایوانی موفق به ارائه نانودارویی برای مقابله با ویروس ایدز شده است. در این دارو، از نانوذراتی استفاده شده که قادر به اتصال به ویروس بوده و مانع از تکثیر آن در بدن می‌شود.

لوریتا (LORATI) یک شرکت تایوانی در حوز زیست‌فناوری است که محصولاتی در بخش مراقبت از پوست دارد. این شرکت اخیراً اعلام کرده که موفق به ارائه نانوداروی جدید شده است که قادر به جلوگیری از تکثیر ویروس ایدز می‌شود.
دیوید لو، مدیرعامل لوریتا، معتقد است که این فناوری می‌تواند درمان قطعی برای ایدز باشد. نتایج آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد که این نانودارو قادر به درمان و بهبود چشمگیر در مدت یک ماه شده است. بیمارانی که به مدت چند ماه از این نانودارو استفاده کرده‌اند تعداد سلول‌های CD4+ آن‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
براساس نتایج آزمون‌های انجام شده توسط محققان دانشگاه جان هاپکینز، این نانودارو می‌تواند به صورت ۱۰۰ درصد مانع از تکثیر ویروس ایدز در محیط آزمایشگاهی شود. تا کنون هیچ دارو یا ترکیبی با عملکرد مشابه این نانودارو پیدا نشده است.
نتایج بررسی‌های علمی نشان داده است که این نانودارو هیچ اثر جانبی نداشته و هچنین هیچ مقاومت دارویی نیز ایجاد نمی‌کند. محققان این شرکت معتقداند که اگر یک بیمار مبتلا به ایدز بخواهد از شرایط بحرانی این بیماری بگریزد این نانودارو تنها گزینه است.
لو می‌گوید: « این نانودارو می‌تواند هم به صورت درون سلولی و هم میان سلولی روی ویروس اثرگذار باشد. نانوذرات موجود در این نانودارو به ویروس متصل می‌شوند. این ویروس دارای یک بخش قطبی شیمیایی بوده که شامل گلیکوپروتئین ۱۲۰ و گلیکوپروتئین ۴۱ است. از آنجایی که گلیکوپروتئین ۱۲۰ دارای ۵۰ درصد گلیمانز است، داروهای آلی به سختی می‌توانند به آن متصل شوند.»
این نانودارو می‌تواند پیوند محکمی با ویروس ایجاد کرده و مانع از اتصال آن به گیرنده‌های سلول انسانی شود. با این کار ویروس در فضای میان سلولی از بین می‌رود. از سوی دیگر این نانوذرات می‌توانند به آنزیم مورد نیاز برای تکثیر ویروس متصل شده و مانع از افزایش جمعیت این ویروس‌ها شوند.