فراخوان انتشار مقاله در مجله تحقیقات نانوپزشکی NMRJ

مجله تخصصی و بین المللی تحقیقات نانوپزشکی Nanomedicine Research Journal درحال پذیرش مقالات ارسالی برای شماره آغازین خود (زمستان ۹۴) بوده و مهلت ارسال مقالات برای این شماره نیمه آذر ماه ۹۴ است.

مجله تخصصی و بین‌المللی تحقیقات نانوپزشکی Nanomedicine Research Journal درحال پذیرش مقالات ارسالی برای شماره آغازین خود (زمستان ۹۴) بوده و مهلت ارسال مقالات برای این شماره نیمه آذر ماه ۹۴ است. این مجله به صورت فصلنامه الکترونیکی و چاپی توسط انجمن نانوفناوری پزشکی ایران (ISNM) به چاپ خواهد رسید.

کلیه مقالات در زمینه‌های پیش بینی و پیشگیری از بیماری‌ها، مهندسی بافت، نانو بیوحسگر، حامل‌های عامل‌دار و سیستم‌های دارورسانی هدفمند و همچنین حوزه‌های مرتبط به نانوپزشکی که در بخش اطلاعات مجله به طور کامل ذکر شده، قابل ارسال و بررسی است.
 
توجه: برای مقالاتی که برای این مجله ارسال می‌گردد، هیچگونه هزینه‌ای بابت داوری مقالات و انتشار آن دریافت نمی‌گردد.

قالب انتشار در این مجله عبارتند از: مقاله‌های پژوهشی، مقاله‌های نقد و بررسی، مقاله‌های به صورت گزارش موردی، مقاله‌های کوتاه، نامه به سردبیر

مقالاتی که در این مجله چاپ گردند، در وب سایت‌های معتبر به شرح زیر نمایه خواهد شد:
Google Scholar, Directory of Open Access Journals، …  

شایان ذکر است‏، براساس آئین نامه ستاد نانو، در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات داخلی با عنوان نانو و تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعلق می‌گیرد.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب سایت مجله مراجعه نمایید.