وجود نانوذرات زیستی در رگ‌های مسدود شده قلب

سایت NBIC- محققان با مطالعه رگ‌های مسدود شده قلب دریافتند که درون این بافت، نانوذراتی وجود دارد. این نانوذرات حاوی اسیدنوکلئیک است که این امر بسیار عجیب است. محققان معتقداند که این اسید نوکلئیک بخشی از نانوباکتری است که در فرآیند تصلب شرایین نقش دارد.

به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) پژوهشگران کلینیک مایو دریافتند که می‌توان نانوذراتی را که در بافت رگ‌های قلب انسان مسدود شده‌است، جداسازی کرد. این نانوذرات با استفاده از رنگ‌های ویژه DNA شناسایی شده‌اند. در این فرآیند از اوریدین برچسب خورده با ترکیبات رادیواکتیو نیز استفاده شده‌است. این نانوذرات بعد از جداسازی از بافت بدن، زیر میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق در قالب مقاله‌ای با عنوان Evidence of Nanobacterial-like Structures in Human,” is scheduled for publication in the American در نشریه Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology منتشر شده‌است.
طبیعت زیستی این نانوذرات هنوز میان دانشمندان مورد بحث است. استخراج این نانوذرات در رگ و دریچه قلب موید این حقیقت است که نانوذرات موجود در این بافت‌ها از نظر ساختاری شباهت بسیار زیادی به نانوذرات موجود در زمین دارد. در واقع نانوذرات استخراج شده از بافت‌های بدن زیر میکروسکوپ الکترونی عبوری بسیار شبیه نانوذرات موجود در خاک است.
این گروه تحقیقاتی پیش از این نانوذراتی را از سنگ موجود در کلیه انسان استخراج کرده و مورد مطالعه قرار داده‌اند. این گروه توانستند چیزی را که در بافت‌های مسدود کننده رگ‌ها یافتند در آزمایشگاه سنتز کنند؛ اما آن چیزی که برای محققان بسیار عجیب به نظر رسید وجود نانوباکتری‌هایی بود که دارای توالی DNA منحصر به فردی بودند. این گروه دریافتند که نانوذرات موجود در محیط کشت، حاوی اسید نوکلئیک است.
محققان تصور می‌کنند که وجود این ترکیبات زیستی درون نانوذرات می‌تواند منشاء باکتریایی داشته باشد. در واقع این ترکیبات زیستی بخشی از یک نوع باکتری است که در فرآیند سخت شدن و تصلب شرایین نقش دارد.