ساخت دروازه پروتئینی مصنوعی قابل‌کنترل

سایت NBIC- پژوهشگران موفق به ساخت یک دریچه پروتئینی و ادغام این پروتئین غشایی اصلاح‌شده با یک نانوکپسول مصنوعی شدند که عبور و مرور مواد را تنها در مقادیر pH خاص فراهم می‌کند.

به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) پژوهشگران موفق به ساخت یک دریچه پروتئینی و ادغام این پروتئین غشایی اصلاح‌شده با یک نانوکپسول مصنوعی شدند که عبور و مرور مواد را تنها در مقادیر pH خاص فراهم می‌کند.
محققان دانشگاه بازل سوئیس(Basel) موفق به ساخت دریچه پروتئینی برای نانو وزیکول‌های مصنوعی شدند که فقط تحت شرایط خاصی باز می‌شود. این دریچه وظیفه پاسخ به مقادیر خاص pH، انجام واکنش و انتشار عوامل فعال در محل مورد نظر را برعهده دارد. نانو وزیکول‌های کوچک می‌توانند از عوامل فعال تا زمان ورودشان به محیط‌های خاص، محافظت کنند. برای انجام یک واکنش شیمیایی و انتشار این عوامل در آن محل، پوشش بیرونی وزیکول تهیه‌شده باید در زمان مناسب نفوذپذیر باشد. محققان موسسه علوم نانو سوئیس تحت‌نظر پروفسور کورنلیا پالیوان ، یک دریچه غشایی با قابلیت باز و بسته‌شدن انتخابی ساختند. این به این معنی است که آنزیم‌های داخل یک نانوکپسول در بافت بیمار به‌صورت مستقیم اعمال و تحت شرایط مناسب فعال می‌شوند. نتایج این مطالعه در مجله Nano Letters منتشر شده‌است.
دریچه از پروتئین غشایی و شیمیایی‌ اصلاح‌شده(OmpF) ساخته ‌شده‌است که در برخی pHهای خاص عمل می‌کند. در pH خنثی بدن انسان، غشاء نفوذناپذیر است اما اگر به یک منطقه با pH اسیدی برخورد کند، دریچه پروتئینی باز و مواد موجود در اطراف می‌توانند وارد نانوکپسول شوند. در واکنش آنزیمی حاصل، محتویات کپسول روی بستر ورودی عمل می‌کنند و محصول این واکنش آزاد ‌می‌شود. این روش می‌تواند، برای مثال روی بافت ملتهب یا سرطانی اعمال شود، که غالبا pH اسیدی از خود نشان می‌دهد.
تابه‌حال، نفوذپذیری در نانو وزیکول‌ها با استفاده از پروتئین‌های طبیعی بدست آمده‌است که به عنوان منافذی در غشای محافظ عمل می‌کنند و که به بستر اجازه ورود و به محصول واکنش‌های آنزیمی اجازه خروج می‌دهد. اما زمینه‌هایی مانند پزشکی یا کنترل کاتالیستی به‌دنبال توزیع دقیق‌تر برای دستیابی به بیشترین کارایی ممکن عوامل فعال هستند. در همکاری با تیم پروفسور ولفگانگ مایر ، محققین تحت‌نظر پروفسور پالیوان برای اولین‌بار قادر به ادغام پروتئین غشایی اصلاح‌شده با یک نانوکپسول مصنوعی شدند که تنها در مقادیر pH خاصی عمل می‌کنند.