استفاده از نانوبلورها برای تشخیص سلول سرطانی

پژوهشگران چینی موفق به تولید نانوبلورهایی شدند که از آنها می‌توان برای تشخیص سلول سرطانی استفاده کرد. محققان معتقداند که این نانوبلورها برای ایجاد روشنایی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از آنها در LEDها استفاده کرد.

محققان چینی موفق به ساخت نانوبلورهای جدیدی شده‌اند که می‌توان از آنها در تصویربرداری از سلول‌های سرطانی استفاده کرد. نتایج این پژوهش در نشریه Applied Materials Today منتشر شده است. در این مقاله، محققان نشان دادند که چگونه از فیلم‌های نانوبلوری مبتنی بر فلزات لانتانیوم و یوروپیوم می‌توان برای این کار استفاده کرد.
این گروه تحقیقاتی از دانشگاه جیائوتونگ چین روشی برای تولید نانوبلورهای اکسی بروماید لانتانیوم با کیفیت بالا ارائه کردند. در این ساختار می‌توان به جای لانتانیوم از یوروپیوم، گادولونیم یا تربیوم استفاده کرد. محققان این پروژه با گرم کردن مواد اولیه موجود، اقدام به ترکیب عناصر با هم کرده و در نهایت عنصر سه ظرفیتی یوروپیوم به‌عنوان تقویت کننده وارد ساختار نانوبلورهای LaOBr می‌شود.
در این پروژه پژوهشگران نشان دادند که چگونه می‌توان ابعاد و شکل نانوبلورها را با دقت بالایی تنظیم کرد. با این کار نانوبلورهایی بدست می‌آید که درصورت قرار گرفتن در معرض پرتو فرابنفش یا اعمال الکتریسیته می‌تواند نور مشخصی ایجاد کند.
محققان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از نانوبلورها که به صورت فیلم در آمده‌اند تصویربرداری کرده و نشان دادند که چیدمان اتمی در این ساختار کاملا یکنواخت است. بلورشناسی اشعه ایکس و طیف‌سنجی فرابنفش اطلاعات بیشتری درباره ساختار بلوری این ماده در مقیاس اتمی ارائه می‌دهد.
این گروه بعد از سنتز نانوبلورها از آنها به عنوان عامل شناسایی سرطان مورد استفاده قرار دادند. نتایج یافته‌های محققان نشان داد که سلول‌های سرطانی این نانوبلورها را جذب کرده در حالی که سلول‌های سالم با آنها برهم‌کنش نمی‌دهند.
محققان این پروژه معتقداند که می‌توان از این نانوبلورها برای ایجاد روشنایی نیز استفاده کرد به طوری که این نانوبلورها را می‌توان جایگزین لامپ‌های فلورسانس یا دیودهای نشر نوری (LED) کرد.
مانیش چوهوالا از دانشگاه روتگرز و از ویراستاران نشریه‌ای که این مقاله در آن چاپ شده می‌گوید: « نتایج بدست آمده از این پروژه می‌تواند اثر بسیار مهمی در حوزه تصویربرداری پزشکی و صنعت روشنایی داشته باشد.»