نتایج داورى پژوهش هاى دانشجویان ایرانى خارج از کشور؛ در هشتمین جشنواره فناورى نانو

بر اساس اعلام کمیته هماهنگى جامعه علمى اتحادیه انجمن هاى اسلامى دانشجویان در اروپا، از میان ده طرح منتخب ارایه شده در هشتمین جشنواره فناورى نانو ایران، داوران داخلى و خارجى بر اساس أهمیت علمى و فناورى نتایج پژوهش و گویایى اطلاعات ارایه شده براى مخاطبان نم

۱٫ محمد مسعودی از دانشگاه Gent بلژیک – برنده ٣٠٠ یورو کمک هزینه شرکت در همایش علمى
۲٫ سید وحید حسینى از دانشگاه ETHZ سوییس – – برنده ٢٠٠ یورو کمک هزینه شرکت در همایش علمى
۳٫ پریسا خرم از موسسه Amolf هلند – – برنده ١٠٠ یورو کمک هزینه شرکت در همایش علمى

همچنین هدیه ویژه ویدیوهاى توصیفى از پژوهش به امین حسین زاویه از دانشگاه NTNU نروژ – برنده ١٠٠ یورو به دلیل ابتکار در ساخت و براى تشویق دانشجویان به استفاده از روش هاى نو براى معرفى پژوهش هاى خود اهدا می شود.

پس از فراخوان جامعه علمى اتحادیه انجمن هاى اسلامى دانشجویان در اروپا (١٣ مرداد ٩۴) براى معرفى پژوهش هاى دانشجویان ایرانى شاغل به تحصیل در خارج از کشور درهشتمین جشنواره فناورى نانو، ١٠ پژوهش به انتخاب کمیته هماهنگى در نمایشگاه نانو (١٣ مهر ١٣٩۴) ارایه شد. در این میان پژوهش هایى از دانشگاه ها و موسسات معتبر از دانشگاه أوهایو امریکا، موسسه فیزیک بنیادى هلند آمولف و دانشگاه صنعتى زوریخ جزو ٢٠ دانشگاه برتر صنعتى دنیا وجود داشت. همچنین طرح هاى ارایه شده از کاربردهاى نانو ذرات در دارورسانى مدرن و سلول هاى خورشیدى تا نانو اپتیک و پلیمرهاى رسانا را شامل مى شد. اینپژوهش ها به دو تیم داورى داخلى و خارجى از متخصصان این حوزه ارایه و پس از جمع بندى نتایج، نفرات فوق به عنوان برگزیده معرفى شدند.

این دومین دوره حضور دانشجویان ایرانى خارج از کشور در جشنواره نانو است.

بر اساس اعلام جامعه علمى اتحادیه انجمن هاى اسلامى دانشجویان در اروپا، ۴٠٠ بازدید از پژوهشهای ارائه شده در جشنواره نانو صورت گرفت و حدود ده پیشنهاد همکارى به کمیته هماهنگى در زمان برگزارى نمایشگاه نانو ارایه شده است.